РІШЕННЯ виконавчого комітету № 157 від 30.08.2021р. “Про збільшення обсягу субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 30 серпня 2021 року    № 157 

Про збільшення обсягу субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

          Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 20 серпня 2021 року № 745/0/5-21 «Про видатки на охорону здоров’я», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів загального фонду бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік за ККД 41055000 «Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету», на суму 550000 (п’ятсот п’ятдесят тисяч) гривень.
  2. Внести зміни до розподілу видатків головного розпорядника коштів бюджету на 2021 рік згідно з додатком 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік.
  4. Головному бухгалтеру виконавчого комітету міської ради (Х.Федина) забезпечити цільове використання коштів.
  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.

Міський голова                                                                                       Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ                          


                                                                                                                                                                                                                                                                                       Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               від 30.08.2021р. № 157

Зміни до розподілу видатків бюджету Трускавецької міської територіальної громади на 2021 рік

Код
Програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

0200000

 

 

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

550000,00

550000,00

0,00

0,00

0,00

0212144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

550000,00

550000,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                           Олена ПЕТРАНИЧ