РІШЕННЯ виконавчого комітету № 165 від 06.09.2021р. “Про структуру Доброгостівського позашкільного навчального закладу «Дитяча музична школа» та про батьківську плату за навчання дітей та пільги в платі на 2021-2022 навчальний рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я

                          

Від 06 вересня 2021 року     № 165

Про структуру Доброгостівського
позашкільного навчального закладу
«Дитяча музична школа» та про
батьківську плату за навчання дітей та
пільги в платі на 2021-2022 навчальний рік

      На виконання Закону України «Про позашкільну освіту» (ст.26 ч.2, ст.28), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997р. № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей» та Положення про мистецьку школу, керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою створення умов для реалізації здібностей обдарованих дітей та молоді виконком міськради

В И Р І Ш И В:
  1. Затвердити структуру дитячої музичної школи на 2021-2022 навчальний рік із загальним контингентом 80 учнів, які навчаються за типовими навчальними програмами, та освітніми програмами.
  2. Погодити батьківську плату за навчання за освітніми програмами на 2021-2022 навчальний рік у розмірах:
МУЗИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ :
   Скрипка, народні та духові інструменти – 120 грн. на місяць;
   фортепіано – 130 грн. на місяць;
  1. Встановити розмір плати за навчання за додаткові освітні послуги визначається договором між школою та здобувачем позашкільної освіти (представником здобувача).
  2. Затвердити наступний перелік пільг батьківської плати за навчання у музичній школі:
       4.1. Звільнити від плати за навчання на 100%:
– дітей інвалідів;
– дітей – сиріт;
– дітей які залишились без батьківської опіки;
– дітей з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 16 років );
– дітей з малозабезпечених сімей;
– дітей, батьки яких постраждали від аварії на ЧАЕС;
– дітей учасників бойових дій на сході України (АТО, ООС) ;
– діти, батьки яких мають статус учасника бойових дій та на яких розповсюджується дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
       4.2. У випадку, коли двоє дітей з однієї сім’ї навчаються у школі, плата за першого учня становить 100%, за другого – 50%; у разі захворювання учня плата за навчання за перший місяць хвороби вноситься повністю, у наступні місяці – у розмірі 50% за наявності відповідної довідки.
     4.3. Директору школи за погодженням із відділом культури міської ради надається право у особливих випадках, які не входять у даний перелік (учні – переможці обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсів, виставок, оглядів, важкий матеріальний стан сім’ї та ін.) частково або повністю звільнити від плати за навчання.
     4.4. При оплаті за навчання за кожного окремого учня може застосовуватись лише одна пільга.
     4.5. Під час карантину пов’язаного з поширенням коронавірусної хвороби (COVID 19), у випадку, коли дистанційне навчання у музичній школі триває більше місяця, за рішенням педагогічної ради, наказом директора по школі за погодженням з відділом культури, плата за навчання становить 2/3 від попередньо визначеної суми.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Ткаченка.                                   

Міський голова                                                               Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ