Про внесення змін до міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради №169 від 19.05.2016р.

 

УКРАЇНИ

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(__________________  СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                      2016 року                

        

Про внесення змін до міської  цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням міської ради №169 від 19.05.2016р.

 

Враховуючи звернення КП «Парк Курортний», керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України  з метою фінансової  підтримки   підприємств комунальної форми власності та покращення  їх матеріальної бази шляхом внесення внесків до статутного капіталу суб’єктів господарювання,   міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

   1. Внести зміни в міську цільову Програму з підтримки комунального підприємства «Парк «Курортний» на 2016-2018 рр., затвердженої рішення міської ради №169 від 19.05.2016р., а саме:

Перелік заходів на 2016 рік доповнити наступними заходами:

                     придбання малих архітектурних форм – на суму 160,0 тис. грн..

                     придбання пристрою для дистанційного відлову собак (шприцемет)- на суму 20,0 тис. грн.

  2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна(О.Карпин).

 

Міський голова                                      А.Кульчинський