РІШЕННЯ виконавчого комітету № 235 від 28.12.2021р. “Про розроблення детального плану території земельної ділянки за адресою вул.Т.Шевченка, 15А”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 28 грудня 2021 року         № 235          

Про розроблення детального плану
території земельної ділянки за
адресою вул.Т.Шевченка, 15А           

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву Огнівенка О.П. від 30.11.2021р., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови земельної ділянки, кадастровий номер 4611500000:01:011:0029 для будівництва готелю по вул.Т.Шевченка,15А.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачу Огнівенку О.П. забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Землекористувачу Огнівенку О.П. погодити містобудівну документацію, а саме детальний план території забудови земельної ділянки в Управлінні охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації враховуючи те, що на земельній ділянці розташований приватний об’єкт культурної спадщини – пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер пам’ятки – 537-М, згідно рішення Львівського облвиконкому №130 від 26.02.1980р.).
  5. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
            5.1. оприлюднення цього рішення і проекту детального плану території на офіційному сайті Трускавецької міської ради, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            5.2. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту детального плану території;
            5.3. проведення громадських слухань щодо проекту детального плану території;
            5.4. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
         6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                    Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ