Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 240 від 28.12.2021р. “Про зняття з квартирного обліку Хоруженко Галини Богданівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 грудня 2021 року             № 240
 
Про зняття з квартирного обліку
Хоруженко Галини Богданівни 

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.1 п.26 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи Інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 287831624 від 01.12.2021р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зняти з квартирного обліку Хоруженко Галину Богданівну у зв’язку з покращенням житлових умов. На обліку перебуває з 30.08.2002р. в загальній черзі під № 174, складом сім’ї три особи (вона, чоловік, син).
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького. 

Міський голова                                                                                           Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ