Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про включення жилого приміщення до числа службових приміщень санаторію «Трускавець» Служби безпеки України

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від                      2022 р.             №
Про включення жилого приміщення № 46
по вул. Стебницька, 104 м. Трускавці
до числа службових приміщень
санаторію « Трускавець» Служби безпеки України
 

          Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.3,5 Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 04.02.1988 р. № 37, на виконання пп.3 п.1 розпорядження Голови Служби безпеки України №180 від 11.11.2021 року « Щодо питань використання службових житлових приміщень», враховуючи акт прийому – передачі службової квартири, лист № 84/188 від 21.02.2022 року санаторію «Трускавець» Служби безпеки України та пропозицій громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

   В И Р І Ш И В :

     1.Включити жиле приміщення № 46 по вул. Стебницька,104 у м. Трускавці, яке складається з однієї кімнати житловою площею 16,7 кв. м., загальною площею 36,1 кв. м. до числа службових приміщень санаторію «Трускавець» Служби безпеки України.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Балицького.

   Міський голова                                              Андрій Кульчинський

Перейти до вмісту