Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 273 від 23.02.2022р. “Про зарахування на квартирний облік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 23 лютого 2022 року            № 273

Про зарахування на квартирний
облік Винара Василя Васильовича

          Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст.34,46 Житлового кодексу УРСР, п.п.1,7п.13; п.п.5-1) п.46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, п.18 ст.13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розглянувши заяву гр.Винара Василя Васильовича, беручи до уваги інформацію з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 296319472, № 296319821 від 26.01.2022р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зарахувати на квартирний облік Винара Василя Васильовича – учасника бойових дій, який брав безпосередню участь в антитерористичній операції, складом сім’ї одна особа (він), проживає с.Станиля, вул.Дуба, 28 в будинку що складається з двох кімнат, житловою площею – 38,0м2 з кухнею та усіма комунальними вигодами, де зареєстровано шість осіб, три сім’ї.
   Потребує покращення житлових умов у зв’язку з забезпеченістю жилою площею нижче встановленого рівня та проживання в одній кімнаті по дві і більше сім’ї.
            1.1. Користується правом позачергового надання житла, як особа з інвалідністю внаслідок війни.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                          Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ

Перейти до вмісту