Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

РІШЕННЯ виконавчого комітету № 275 від 23.02.2022р. “Про виключення жилого приміщення у м.Трускавець з числа службових УСБУ у Львівській обл.”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 23 лютого 2022 року             № 275

Про виключення жилого приміщення
у м.Трускавець з числа службових УСБУ
у Львівській обл.

         Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.п.5,6 Положення про порядок надання службових приміщень і користування ними в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 04.02.1988 р. № 37, на виконання пп.3 п.1 розпорядження Голови Служби безпеки України № 180 від 11.11.2021 року «Щодо питань використання службових житлових приміщень», лист Управління служби безпеки України № 62/19-98 від17.02.2022 року та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Виключити жиле приміщення № ___ по вул._____________ у м. Трускавці, яке складається з однієї кімнати житловою площею 16,7м2, загальною площею 36,1м2 з числа службових приміщень Управління СБ України у Львівській обл..
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                                    Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ