Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність Тимчишак В.І.

 

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ ШОСТОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання земельної ділянки у власність Тимчишак  В.І.

         

Розглянувши заяву учасника бойових дій Тимчишака Василя Івановича (посві-дчення серія АА № 223288 від 20.05.2015року), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, керуючись ст.ст. 12,118,186-1 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,міська рада

В И Р Ш И Л А :

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (кадастровий   номер – 4611500000:07:005:0044)      площею0,0024  га  по     вул.

Стебницькій гр. Тимчишак Василю Івановичу.                                                                                  

1.1.Надати у власністьгр. Тимчишак Василю Івановичу земельну ділянку (кадастровий номер-4611500000:07:005:0044) площею0,0024 гапо вул.Стебницька для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, за рахунок земель міської ради, не наданих у власність чи користування (категорія земель-землі житлової та громадської забудови).                                                                                    

2. Фізичній особі, якій передано земельну ділянку згідно цього рішення, використовувати її за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.                                                                                          

3.Фізичній особі, якій передано земельну ділянку згідно цього рішення, забороне-но споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.       

4.Управлiнню Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області забез-печити архiвне зберiгання документації із землеустрою.                                         

5.Фізичній особі, якій надано земельну ділянку, звернутися в Державну реєстраційну службу, або в центр надання адміністративних послуг щодо державної реєстрації права на отриману у власність земельну ділянку.                                                       

6.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою(А.Стародуб). 

     

Міський голова                                                           А.Кульчинський