Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Конц О.В.

 

                                                                                         УКРАЇНА                                   

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(————————————- СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від                           2016  року              

                 

Про відмову в наданні дозволу

на виготовлення проекту землеустрою

щодо відведення земельної ділянки

Конц О.В. 

       

        Розглянувши заяву фізичної особи Конц Олени Валеріївни, керуючись  ст.ст.12, 134 Земельного кодексу України, п.3 ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самовря-дування в Україні”,   міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

 

       1. Відмовити Конц Олені Валеріївні в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0,0329 га по вул. Мазепи, для встановлення електричної автозаправної станції у зв’язку з тим, що земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах), крім випадків, встановлених частиною другою  статті 134 Земельного кодексу України та  тим, що в м. Трускавці  відсутні,  затверджені відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», план зонування  та детальний план території.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).

 

Міський голова                                                           А.Кульчинський