Про затвердження Угоди про встановлення поріднених зв”язків між м. Трускавець та Гміною Горинєц-Здруй (Республіка Польща) про економічну, науково-технічну і культурно-гуманітарну співпрацю

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  ___  жовтня  2016  року              №  

Про затвердження Угоди про встановлення

поріднених зв”язків між м. Трускавець та Гміною

Горинєц-Здруй  (Республіка Польща) про економічну,

науково-технічну і культурно-гуманітарну

співпрацю

       Керуючись  законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

«Про транскордонне співробітництво», Указом Президента України від 19.12.2007 р. N 1236 «Про заходи щодо активізації євроінтеграційного прикордонного співробітництва», «Угодою між Україною та  Республікою Польща  про добросусідство, дружбу та співпрацю» від 18.05.1992 р., з метою встановлення поріднених зв”язків  між містами Трускавець та Гміною Горинєц-Здруй (Республіка Польща) та налагодження  економічної, науково-технічної, культурно-гуманітарної співпраці,  Трускавецька  міська рада

                                                    В И Р І Ш И Л А:

         1. Затвердити Угоду про встановлення поріднених зв”язків між м. Трускавець та Гміною Горинєц-Здруй (Республіка Польща) про економічну, науково-технічну і культурно-гуманітарну співпрацю, що додається.

        2. Доручити міському голові м. Трускавець Кульчинський Андрій Богданович підписати Угоду про встановлення поріднених зв”язків між м.Моршин та Гміною Горинєц-Здруй (Республіка Польща) про економічну, науково-технічну і культурно-гуманітарну співпрацю і повідомити про дане рішення  м. Гміною Горинєц-Здруй (Польща).     

       3. Контроль за виконанням  рішення покласти на секретаря міської ради п.Пономаренко Н.А. та на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна п.Карпина О.Р

Міський  голова                                                       А.Кульчинський                                  

                                                                      

                                                               УГОДА

про встановлення поріднених зв’язків між містом Трускавець (Україна) і містом Horyniec-Zdrój (Польща) про економічну, науково-технічну і культурно-гуманітарну співпрацю

Місто Трускавець (Україна), в особі міського голови Кульчинський Андрій Богданович, та gmina Horyniec-Zdrój (Польща), в особі wójta Roberta Serkis, виступаючи  Сторонами цієї Угоди, беручи за основу “Угоду між Україною та Республікою Польща про добросусідство, дружбу та співпрацю” від 18 травня 1992 року, керуючись принципами рівноправності, взаємної вигоди та поваги, бажанням конкретизувати існуючі дружні зв’язки між обома народами, а також прагнучи зміцнити безпосередні прямі контакти між суб’єктами господарської діяльності, намірами розвитку довгострокових економічних, науково-технічних і культурних для подальшого розвитку тривалих науково-технічних, культурних, ділових і торговельних відносин, Сторони дійшли порозуміння про співпрацю згідно із законодавствами України і Польщі, діючих міжнародних угод і змісту цієї Угоди.

1. Основні сфери співпраці

1.1.   Обидві Сторони усвідомлюють, що співробітництво між народами сприяє зближенню людей різних країн, обміну досвідом і розв’язанню сучасних проблем суспільства.

1.2.   Обидві Сторони укладають взаємне співробітництво в галузях:

– розвитку міст, регіонального планування  та охорони навколишнього середовища;

– підтримки господарських ініціатив,

  управління і розвитку транспорту,

  комунікацій, науки, техніки, охорони

  здоров’я, освіти, культури, створення

  робочих місць;

– формування умов для підвищення

  соціальної захищеності населення;

– приватизації, антимонопольної і

  податкової політики, ціноутворення;

– підготовки і реалізації заходів для

  підвищення ефективності муніципальних  міських фінансових систем;

– обміну досвідом з удосконалення

  структури і функцій міської ради;

– формування тісних контактів між

   молоддю та молодіжними організаціями;

– становлення безпосередніх зв’язків між

   підприємницькими колами, бізнесменами  та підприємствами.

2. Зв’язки між представниками

народів

Обидві Сторони сприяють розширенню прямих контактів між представниками міст і громадськими організаціями, а також сприяють взаємному розвитку торгівлі, виробничого, інвестиційного та інших видів економічного співробітництва в рамках ”Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Польща про міжрегіональне співробітництво” від 24 травня 1993 року.

Обидві Сторони підтримують налагодження і розвиток партнерських стосунків між районами обох міст.

3. Співробітництво в галузі економіки

Обидві Сторони, з метою повнішого використання перспектив, які надаються науково-технічним прогресом і економічними перевагами відповідних регіонів, сприяють розширенню та поглибленню довгострокового співробітництва в галузі промислового виробництва, торгівлі, телекомунікацій, транспорту, сільського господарства.

Обидві Сторони сприяють співробітництву в галузі економіки, в тому числі між фірмами, що розташовані в місті Трускавець (Україна) і місті Horyniec-Zdrój (Польща),

шляхом:

       обміну економічною інформацією;

       сприяння участі підприємств обох міст в ярмарках, виставках і конгресах;

       сприяння розміщенню промислових і торговельних підприємств, організацій і сфери послуг обох міст;

       обміну інформацією і підтримки з питань економічного управління;

       сприяння технологічному трансферу через створення спільних підприємств;

забезпечення сприятливих умов для взаємних інвестицій.

Обидві Сторони, у межах своїх можливостей, виступають за сприяння у налагодженні контактів у сфері фінансів і банківської діяльності.

Обидві Сторони підтримують подальший розвиток та інтенсифікацію співробітництва економічних об’єднань, індустріальних, торгових, ремісничих палат і дочірніх товариств.

Обидві Сторони згодні в тому, що туризм і спорт спроможні зробити важливий внесок у справу всебічного розвитку і поглиблення двосторонніх зв’язків. Сторони, у межах своїх можливостей, сприяють подальшому розвиткові туризму і обміну досвідом між фахівцями в цій галузі, а також обміну спортивними делегаціями.

4. Співпраця в галузі управління

Обидві Сторони співпрацюють у галузі міського управління, планування і функціонування міст, здійснюють обмін досвідом та інформацією, в т.ч. з питань вивчення законодавства обох держав.

При цьому, обидві Сторони особливо підтримують обмін інформацією в таких галузях, як:

– міський розвиток і планування;

– міська інфраструктура і транспорт;

– захист навколишнього середовища  (покращення якості води, спорудження очисних споруд, санація ґрунту, зменшення забруднення повітря);

– благоустрій території;

– будівництво (реконструкція, модернізація шляхового, наземного і підземного будівництва);

– захист у разі катастроф, пожеж і надзвичайних ситуацій.

         Основною метою є налагодження обміну досвідом і підтримка під час укладання контрактів між спеціалістами міста Моршин (Україна) і gminy Horyniec-Zdrój (Польща).

5. Співробітництво в галузі культури і освіти

Обидва міста, як центри культури, здійснюють всебічний обмін у галузі культури та мистецтва, що є вирішальним для обопільного збагачення і зближення народів.

Обидві Сторони посилюють співробітництво в галузі культури шляхом проведення виступів артистів, театральних і музичних колективів, ознайомлення з національними звичаями і традиціями. Передбачається також спільне проведення Днів культури,  художніх та інших виставок.

Обидві Сторони надають одна одній допомогу в організації наукових семінарів, конференцій, робочих зустрічей фахівців, а також заохочують обмін ученими, дослідниками, фахівцями і стажерами, науково-технічною інформацією, документацією та літературою під час здійснення спільних досліджень і розробок.

6. Співробітництво в галузі охорони

здоров’я

Обидві Сторони співробітничають у галузі охорони здоров’я населення, включаючи питання організації виробництва екологічно чистих продуктів харчування і контролю за дотриманням установлених нормативів під час їх поставки споживачам, надають одна одній інформацію про стан ринку і можливості поставки медикаментів, медичної техніки та інших виробів медичного призначення, сприяють наданню консультативної допомоги для населення іншої Сторони.

Сторони сприяють проведенню заходів, спрямованих на розв’язання проблем охорони здоров’я на спільних форумах і робочих зустрічах фахівців.

7. Співробітництво в галузі охорони громадського порядку

Обидві Сторони створюють сприятливі умови для співробітництва правоохоронних органів.

Представники служб Сторін співпрацюють у межах своєї компетенції з дотриманням законодавств своїх держав, міжнародних договорів, в тому числі таких, що регламентують питання надання правової допомоги у кримінальних справах.

8. Загальні положення

Обидві Сторони сприяють розробці проектів, які відповідно до Угоди конкретизують розвиток співпраці між виконавчими владами міст.

Обмін і співпраця проводитимуться на звичайних умовах:

-Сторона, яка направляє, бере на себе транспортні видатки;

-Сторона, яка приймає, бере на себе витрати по перебуванню.

На додаток до цього, умови здійснення окремих проектів можуть бути узгоджені додатковими домовленостями, меморандумами і протоколами.

9. Заключні положення

Зміни і доповнення до цієї Угоди подаються у письмовій формі за згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, які становлять невід’ємну частину цієї Угоди.

Ця Угода набуває чинності з дати підписання і діятиме протягом 5-ти років. Дія Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін за шість місяців до закінчення терміну дії цієї Угоди не повідомить у письмовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Припинення дії цієї Угоди не буде впливати негативно на здійснення програм і проектів, започаткованих у період її дії і незакінчених на момент завершення її дії.

Непорозуміння, що можуть виникнути при тлумаченні та застосуванні цієї Угоди, вирішуються шляхом взаємних консультацій і переговорів між Сторонами.

Підписано ………………. року у двох примірниках, кожний українською і польською мовами, при цьому обидва є автентичними.