Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2016 року

УКРАЇНА

ТРУСКВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
( ______ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                           РІШЕННЯ    

                                                                       ПРОЕКТ           

від  «____» ___________ 2016 № ___                                                                     
м.
Трускавець

Про затвердження звіту про

виконання бюджету м.Трускавця

за січень-вересень 2016 року

         Заслухавши та обговоривши доповідь начальника фінансового управління М.Федоричака про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2016 року, керуючись п.4 ст.80 Бюджетного кодексу України та п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

                                                 В И Р І Ш И Л А :

      1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2016 року:

– по доходах в сумі 149051,4тис.грн, з яких доходи загального фонду – 134885,3тис.грн, спеціального – 14166,1тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку – 9370,5тис.грн.

по видатках в сумі 117845,8тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 94549,7тис.грн  та спеціального – 23296,1тис.грн.

– загальний обсяг внутрішнього фінансування бюджету м.Трускавця за типом боргового зобов’язання в сумі –31205,6тис.грн, в т.ч. по загальному фонду – 40335,6тис.грн, по спеціальному фонду +9130,0тис.грн.

2. Інформаційно-аналітичному центру забезпечити публікацію рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету м.Трускавця за січень-вересень 2016 року»  у бюлетені «Голос Ради».

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

Міський голова                                                           А.Кульчинський

 

Звіт про виконання видаткової частини бюджету міста Трускавця за січень-вересень 2016 року
                  грн.
Найменування  Код тимчасової класифікації бюджету Виконано за січень-вересень 2015 року 2016 рік Порівнняння показників виконнаня 2016 до 2015 року
Загальний фонд Спеціальний фонд Загальний фонд Спеціальний фонд
Затверджено розписом на звітній рік з урахуванням змін Виконано з початку року Кошторисні призначення на рік з урахуванням змін Виконано з початку року Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Державне управлiння 010000 6862682,99 62838,00 10723400,00 7897524,82 456660,00 328458,00 1034841,83 265620,00
Органи мiсцевого самоврядування 010116 6862682,99 62838,00 10723400,00 7897524,82 456660,00 328458,00 1034841,83 265620,00
Освiта 070000 23742183,17 1677946,87 40001000,00 26250268,09 3875185,20 2257663,51 2508084,92 579716,64
Дошкiльнi заклади освiти 070101 8829810,91 1015647,64 14923700,00 9311447,89 1887428,00 1366753,30 481636,98 351105,66
Загальноосвiтнi школи (в т.ч. школа-дитячий садок, iнтернат при школi), спецiалiзованi школи, лiцеї, гiмназiї, колегiуми 070201 11217138,48 238866,85 18815170,00 13225832,36 1185577,20 465361,09 2008693,88 226494,24
Дитячi будинки (в т.ч. сiмейного типу, прийомнi сiм’ї) 070303 284180,02   375000,00 91680,00     -192500,02  
Позашкiльнi заклади освiти, заходи iз позашкiльної роботи з дiтьми 070401 2730608,59 418532,38 4726700,00 2944491,50 752180,00 425549,12 213882,91 7016,74
Методична робота, iншi заходи у сфері народної освiти 070802 214428,58   346200,00 220584,95 20000,00   6156,37  
Централiзованi бухгалтерiї обласних, міських, районних відділів освіти 070804 373356,59 4900,00 621500,00 363142,43 30000,00   -10214,16 -4900,00
Групи  централiзованого господарського обслуговування 070805 89040,00   187300,00 87658,96     -1381,04  
Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років 070808 3620,00   5430,00 5430,00     1810,00  
Охорона здоров”я 080000 17541105,11 1834027,41 26607200,00 18089007,80 3759846,96 2481674,12 547902,69 647646,71
Лікарні 080101 17541105,11 1834027,41 26607200,00 18089007,80 3759846,96 2481674,12 547902,69 647646,71
Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 090000 21742465,91 213154,19 47081857,00 28764383,61 1191649,00 800645,78 7021917,70 587491,59
Пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  090201 1354605,13   3000000,00 897109,74     -457495,39  
Інші пільги ветеранам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих  090203 10280,36   10197,00 10197,00     -83,36  
Пільги ветеранам військової служби та ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної служби спеціального зв”язку та захисту інформації України, вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби 090204 175042,79   600000,00 105190,77     -69852,02  
Пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою 090207 29819,49   150000,00 20329,97     -9489,52  
Інші пільги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов”язана з Чорнобильською катастрофою 090209 633,61   6000,00 602,06     -31,55  
Пільги окремим категоріям громадян з послуг зв”язку 090214 93200,00   150000,00 84217,03     -8982,97  
Пільги багатодітним сімям на житлово-комунальні послуги 090215 206018,06   500000,00 151059,66     -54958,40  
Допомога у зв’язку з вагітністю і пологами 090302 78348,45   180000,00 120233,42     41884,97  
Допомога на догляд за дитиною віком до 3 років незастрахованим матерям 090303 102125,60   140000,00 104873,81     2748,21  
Одноразова допомога при народженні дитини 090304 7266844,75   10000000,00 7287793,92     20949,17  
Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням 090305 271759,80   430000,00 270648,41     -1111,39  
Допомога на дітей одиноким матерям 090306 641962,35   1063400,00 859986,57     218024,22  
Тимчасова державна допомога дітям 090307 108538,45   180000,00 49841,54     -58696,91  
Допомога при усиновленні дитини 090308 7740,00   10320,00 5160,00     -2580,00  
Державна соціальна допосога малозабезпеченим сім”ям 090401 1663134,39   3000000,00 2171615,85     508481,46  
Додатковi виплати населенню на покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг 090405 3523180,53   17171366,05 9446632,93     5923452,40  
Компенсація населенню додаткових витрат на оплату послуг газопостачання, центрального опалення та централізованого водопостачання 090407 10643,00   2433,95       -10643,00  
Iншi видатки на соціальний захист населення 090412 1119841,84 171738,00 1978500,00 1208051,12 900000,00 633145,00 88209,28 461407,00
Допомога на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу 090413 499473,21   730600,00 584198,29     84725,08  
Інші програми соціального захисту неповнолітніх 090802 28674,50   45000,00 25659,00 117000,00 34800,00 -3015,50 34800,00
Утримання центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi 091101 224468,51   312600,00 246233,42     21764,91  
Програми i заходи центрiв соцiальних служб для сім”ї, дітей та молодi 091102 26100,00   33000,00 21504,00     -4596,00  
Соціальні програми i заходи державних органiв у справах молоді 091103 29143,74   53560,00 31878,05     2734,31  
Територiальнi центри i вiддiлення соцiальної допомоги на дому 091204 1449160,46 41416,19 2124900,00 1537761,17 174649,00 132700,78 88600,71 91284,59
Виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслговування і потребують сторонньої допомоги 091205 18240,75   26600,00 16614,76     -1625,99  
Пільги, що надаються населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ 091207 176444,99   545300,00 285883,22     109438,23  
Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів 091209 13959,74   22400,00 15280,48     1320,74  
Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 091300 2613081,41   4615680,00 3205827,42     592746,01  
Житлово-комунальне господарство 100000 5102176,76 322136,00 10853600,00 6181177,43 2936142,69 261252,17 1079000,67 -60883,83
Житлово-експлуатаційне господарство 100101     1230500,00 136689,03 212942,69 162252,17 136689,03 162252,17
Капiтальний ремонт житлового фонду мiсцевих органiв влади 100102   260413,00     2723200,00 99000,00   -161413,00
Благоустрiй мiст, сіл, селищ 100203 5102176,76   9623100,00 6044488,40     942311,64  
Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з водовостачання та водовідведення, що постпчалися населенню, яка виникла у зв”зку з невідповідністю фактичної вартості 100602   61723,00           -61723,00
Культура i мистецтво 110000 5092428,99 566687,66 9448810,00 5669334,08 1393375,00 804939,13 576905,09 238251,47
Бiблiотеки 110201 1011478,41 59822,58 2048915,00 983219,41 617057,00 435548,97 -28259,00 375726,39
Музеї i виставки 110202 498795,09 91597,87 898730,00 479504,04 152024,00 132232,31 -19291,05 40634,44
Палаци i будинки культури, клуби та iншi заклади клубного типу 110204 371456,88 176752,96 815375,00 480481,45 69200,00 42419,95 109024,57 -134333,01
Школи естетичного виховання дiтей 110205 2762969,86 167308,25 4583190,00 2946476,25 312594,00 168237,90 183506,39 929,65
Iншi культурно-освiтнi заклади та заходи 110502 447728,75 71206,00 1102600,00 779652,93 242500,00 26500,00 331924,18 -44706,00
Засоби масової iнформацiї 120000 49851,04   210000,00 152760,32 20000,00 20000,00 102909,28 20000,00
Телебачення i радiомовлення 120100 49851,04   210000,00 152760,32 20000,00 20000,00 102909,28 20000,00
Фiзична культура i спорт 130000 94039,18   360000,00 325804,94     231765,76  
Проведення навчально-тренувальних зборiв i змагань 130102 94039,18   360000,00 325804,94        
Будiвництво 150000   1657926,54     14748906,00 4813106,90   3155180,36
Капiтальнi вкладення 150101   1224117,38     12243900,00 3623156,70   2399039,32
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів 150110   239548,84     897000,00 434651,20   195102,36
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів 150112   83910,67     212000,00 63600,00   -20310,67
Проведеня невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень загального профілю 150114   95220,00     775500,00 691699,00   596479,00
Житлове будівництво та придбання житла для окремих категорій населення 150118         300000,00      
Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам”яток історії та культури 150201         267506,00      
Розробка схем та проектних рішень масового застосування 150202   4195,25     53000,00     -4195,25
Операційні видатки і паспортизація, інвентаризація пам’яток архітектури, премії в галузі архітектури 150203   10934,40           -10934,40
Сiльське і лiсове господарство, рибне господарство та мисливство 160000   17401,00 220000,00   80000,00 41125,00   23724,00
Землеустрiй 160101   17401,00 220000,00   80000,00 41125,00   23724,00
Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунiкацiї та iнформатика 170000 234253,32 2308344,67 1043700,00 389676,44 16340000,00 9268202,13 155423,12 6959857,46
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 170102     202300,00 25007,50     25007,50  
Видатки на проведення робіт, пов”язаних з будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг  170703 234253,32 2308344,67 841400,00 364668,94 16340000,00 9268202,13 130415,62 6959857,46
Iншi послуги, пов’язанi з економiчною дiяльнiстю 180000 307321,80 479339,60 565000,00 237242,68 5641000,00 1631040,00 -70079,12 1151700,40
Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб”єктів підприємницької діяльності 180409   479339,60     5641000,00 1631040,00   1151700,40
Інші заходи, пов”язані з економічною діяльністю 180410 307321,80   565000,00 237242,68     -70079,12  
Запобігання та ліківідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 210000         13500,00 13500,00   13500,00
Видатки на запобігання та ліківідацію надзвичайних ситуацій та наслідіків стихійного лиха 210105         13500,00 13500,00   13500,00
Цiльовi фонди 240000   99000,00     874000,00 47750,40   -51249,60
Охорона та раціональне використання природних ресурсів 240601         74000,00 47750,40   47750,40
Збереження природно-заповідного фонду 240605   99000,00     800000,00     -99000,00
Видатки, не вiднесенi до основних груп 250000 384350,00 94201,00 935277,00 592488,00 539700,00 526700,00 208138,00 432499,00
Резервний фонд 250102     300000,00          
Реверсна дотація 250301 377700,00           -377700,00  
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку 250344     91200,00 91180,00 283800,00 283800,00 91180,00 283800,00
Видатки на покриття інших заборгованостей, що виникли у попередні роки 250403     319655,00 319655,00        
Інші видатки 250404 6650,00 90000,00 224422,00 181653,00 242900,00 242900,00   152900,00
Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначеня або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів 250500   4201,00     13000,00     -4201,00
Всього за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів 900203 81152858,27 9333002,94 148049844,00 94549668,21 51869964,85 23296057,14 13396809,94 13963054,20
                   
                   
           
Звіт про виконання дохідної частини бюджету міста за січень-вересень 2016року      
                грн.  

п/п
Назва Фактичне поступл.  за січень-вересень 2015р Затверджений план на 2016рік з урахуванням змін Затверджений план на січень-вересень 2016р з урахув. змін  Фактичне поступлення за січень-вересень 2016р (+ ; -) Відхилення     до плану січня-вересня  2016р ( % ) виконання   до плану   січня-вересня  2016р. ( % ) виконання   до плану  на   2016рік (+ ; -) Відхилен.  до факту  2015р.  
1. Податок та збір на доходи фізичних осіб 18781522,09 32246000,00 27836700,00 29667921,18 1831221,18 106,6 92,0 10886399,09  
2. Податок на прибуток підприємств та фін.установ комунальної власності 268052,00 5000,00 0,00 -36621,94 -36621,94   -732,4 -304673,94  
3. Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4481537,09 7400000,00 5800000,00 6707245,35 907245,35 115,6 90,6 2225708,26  
4. Місцеві податки і збори – всього 26518185,22 52625838,00 42378438,00 45083596,25 2705158,25 106,4 85,7 18565411,03  
  Податок на майно, в т.ч: 19474306,34 39835000,00 31982600,00 34446958,06 2464358,06 107,7 86,5 14972651,72  
  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 2452336,26 5761000,00 4680200,00 5053547,61 373347,61 108,0 87,7 2601211,35  
  плата за землю 16779776,30 33890000,00 27143400,00 29169076,78 2025676,78 107,5 86,1 12389300,48  
  транспортний податок 242193,78 184000,00 159000,00 224333,67 65333,67 141,1 121,9 -17860,11  
  Єдиний податок 5717133,50 10670838,00 8825838,00 8926753,69 100915,69 101,1 83,7 3209620,19  
  Збір за місця для паркування транспортних засобів  22313,00 20000,00 14000,00 5386,06 -8613,94 38,5 26,9 -16926,94  
  Туристичний збір  1401378,65 2100000,00 1556000,00 1743309,83 187309,83 112,0 83,0 341931,18  
  Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -96946,27     -38811,39 -38811,39     58134,88  
5. Адміністративні штрафи та інші санкції накладені адмінкомісіями ТМР 1991,60 4000,00 2000,00 2687,79 687,79 134,4 67,2 696,19  
6. Плата за надання інших адмін. послуг 27597,49 30000,00 21000,00 28232,39 7232,39 134,4 94,1 634,90  
7. Надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у комунальній власності 172980,27 250000,00 183000,00 217450,10 34450,10 118,8 87,0 44469,83  
8. Державне мито 34471,93 14000,00 5000,00 12079,15 7079,15 241,6 86,3 -22392,78  
9. Інші надходження (в т.ч.за місця від розміщення реклами,адміністративні збори та згідно перевірок ДФІ) 801246,23 416300,00 323300,00 396799,41 73499,41 122,7 95,3 -404446,82  
10. Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна  500,00     5234,73 5234,73     4734,73  
11. Надходження коштів від Держ. фонду дорогоцінних металів 251,54       0,00     -251,54  
  Всього доходи загального фонду (без субвенцій) 51088335,46 92991138,00 76549438,00 82084624,41 5535186,41 107,2 88,3 30996288,95  
  Всього доходи спеціального фонду  (без субвенцій) 8289682,11 15221260,00 13359195,00 13625166,05 265971,05 102,0 89,5 5335483,94  
1. Кошти від відчуж-я майна, що перебуває в комунальній власності 62743,50 100000,00 100000,00 57459,00 -42541,00 57,5 57,5 -5284,50  
2. Кошти від продажу землі 1973570,36 7175000,00 7175000,00 7278917,20 103917,20 101,4 101,4 5305346,84  
3. Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 2589611,93 2500000,00 2000000,00 2034121,81 34121,81 101,7 81,4 -555490,12  
4. Власні надходження бюджетних установ 3615514,16 5372260,00 4029195,00 4205991,48 176796,48 104,4 78,3 590477,32  
5. Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням закон.-ва про ОНПС 2417,00 5000,00 4000,00 0,00 -4000,00 0,0 0,0 -2417,00  
6. Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами -1948,01       0,00     1948,01  
7. Екологічний податок 47773,17 69000,00 51000,00 48676,56 -2323,44 95,4 70,5 903,39  
  Разом (загальний та спец. фонди ) 59378017,57 108212398,00 89908633,00 95709790,46 5801157,46 106,5 88,4 36331772,89  
1. Освітня субвенція 11287700,00 15368500,00 11633000,00 11633000,00 0,00 100,0 75,7 345300,00  
2. Медична субвенція 14853400,00 19697200,00 14535100,00 14535100,00 0,00 100,0 73,8 -318300,00  
3. Субвенції з Державного бюджету 19899106,89 42148800,00 26009862,24 25372182,30 -637679,94 97,5 60,2 5473075,41  
4. Субвенції з обласного бюджету 151090,00 4182679,00 3260398,00 1801278,71 -1459119,29 55,2 43,1 1650188,71  
  Всього доходів 105569314,46 189609577,00 145346993,24 149051351,47 3704358,23 102,5 78,6 43482037,01