Про внесення змін в договір оренди землі по вул. Суховоля , 50 в м. Трускавці

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СІМНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від                               2016 р.              № 

Про внесення змін в  договір оренди землі

по вул. Суховоля , 50  в м. Трускавці

Розглянувши заяви ТзОВ «Альтернатива – Інвест» та Новосад В.В,  керуючись ст.ст. 7, 31  Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

            1. Припинити ТзОВ «Альтернатива – інвест»» право користування земельною ділянкою  площею 0,1385га  по вул. Суховоля,50 (кадастровий номер 4611500000:02:002:0040 , яка перебуває у спільному користуванні  на правах оренди  з Новосад Валентиною Василівною   згідно договору оренди землі   зареєстрованого  в державному реєстрі речових прав 18.12.2014 року за № 8145989 в зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомості.

            2.   Внести зміни в договір оренди землі  площею 0,1385га по вул. Суховоля, 50, який  укладено з ТзОВ «Альтернатива – інвест» та Новосад Валентиною Василівною  без визначення   часток в натурі для обслуговування нежитлового приміщення, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, кадастровий номер земельної ділянки 4611500000:02:002:0040, зареєстрований в державному реєстрі речових прав 18.12.2014 року за № 8145989,  в частині зміни одного з співорендарів земельної ділянки з ТзОВ «Альтернатива – інвест» на Новосад Валентиною Василівноюв зв’язку зі зміною власника об’єкту нерухомого майна (інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно… від 07.10..2016 року  реєстраційний номер №70034242).

              2.1  Новосад В.В. укласти  з Трускавецькою міською радою додаткову угоду  з внесенням змін до договору оренди землі та зареєструвати право оренди землі в  державному реєстрі речових прав.

            3. Орендарю   використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

               4. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

           

              Міський  голова                                                       А.Кульчинський