Про відмову в наданні дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок Сенюті Івану Орестовичу та Габшію Павлу Ярославовичу

                                        УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про  відмову в наданні дозволів  на виготовлення

проектів землеустрою щодо відведення

земельних ділянок Сенюті Івану Орестовичу та

Габшію Павлу Ярославовичу

Розглянувши заяви учасників бойових дій Сенюти Івана Орестовича ( посвід-чення серія МВ 044495 від  26.08.2016р.), Габшія Павла Ярославовича (посвід-чення серія УБД 160952 від 18.01.2016р), Перченко Романа Володимировича (довідка про участь в АТО №1631 від 18.10.2016 року), керуючись  ст.ст.12,118,121 Земельного  кодексу України, містобудівною документацією «Корегування Гене-рального плану міста-курорту Трускавець»,затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Відмовити Сенюті Івану Орестовичу в наданні дозволу на виготовлення

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

1.1 орієнтовною площею 0.1га по вул. Помірецькій для будівництва індивідуального житлового будинку, в зв’язку з невідповідністю зазначеної на картографічному матеріалі земельної ділянки вимогам генерального плану міста Трускавця. Згідно генерального плану міста земельна ділянка вказана заявником на графічному матеріалі для  відведення  під індивідуальне житлове будівництво   визначена як території санаторно-курортних закладів відпочинку та туризму.

1.2   орієнтовною площею 0,12 га по вул. Помірецькій для ведення садівництва, в зв’язку з невідповідністю зазначеної на картографічному матеріалі земельної ділянки вимогам генерального плану міста Трускавця. Згідно генерального плану міста земельна ділянка вказана заявником на графічному матеріалі для відведення під садівництво  визначена як території санаторно-курортних закладів відпочинку та туризму.

1.3 орієнтовною площею 0,01га по вул. Помірецькій для будівництва та обслуговування індивідуального гаража, в зв’язку з невідповідністю зазначеної на картографічному матеріалі земельної ділянки вимогам   генерального плану міста Трускавця. Згідно генерального плану міста земельна ділянка вказана заявником на графічному матеріалі для відведення під будівництво індивідуального гаража  визначена як території санаторно-курортних закладів відпочинку та туризму.

 

2.Відмовити Габшію Павлу Ярославовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

2.1 орієнтовною площею 0.1 га по вул. Помірецькій для будівництва індивідуального житлового будинку,  в зв’язку з невідповідністю зазначеної на картографічному матеріалі земельної ділянки вимогам генерального плану міста Трускавця. Згідно генерального плану міста земельна ділянка вказана заявником на графічному матеріалі для  відведення  під індивідуальне житлове будівництво   визначена як території санаторно-курортних закладів відпочинку та туризму.

2.2  орієнтовною площею 0,12 га по вул. Помірецькій для ведення садівництва, в зв’язку з невідповідністю зазначеної на картографічному матеріалі земельної ділянки вимогам генерального плану міста Трускавця. Згідно генерального плану міста земельна ділянка вказана заявником на графічному матеріалі для відведення під садівництво  визначена як території санаторно-курортних закладів відпочинку та туризму.

 

3.Відмовити Перченко Роману Володимировичу в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки:

3.1 орієнтовною площею 0.1 га для будівництва індивідуального житлового будинку, в зв’язку з відсутністю, в межах міста Трускавця  вільних земельних ділянок, визначених генеральним планом міста Трускавця, під індивідуальну житлову забудову;     

3.2   орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва, в зв’язку з відсутністю, в межах міста Трускавця  вільних земельних ділянок, визначених генеральним планом міста Трускавця, для  ведення садівництва;     

3.3 орієнтовною площею 0,1 га для індивідуального дачного будівництва , в зв’язку з відсутністю, в межах міста Трускавця  вільних земельних ділянок, визначених генеральним планом міста Трускавця для  індивідуального дачного будівництва.

 

4.Відмовити Максиміву Івану Васильовичу в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок:

4.1 орієнтовною площею 0.1 га для будівництва індивідуального житлового будинку, в зв’язку з відсутністю, в межах міста Трускавця  вільних земельних ділянок, визначених генеральним планом міста Трускавця, під індивідуальну житлову забудову;     

4.2   орієнтовною площею 0,12 га для ведення садівництва, в зв’язку з відсутністю, в межах міста Трускавця  вільних земельних ділянок, визначених генеральним планом міста Трускавця, для  ведення садівництва.      

       5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський