Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. Мазепи, 11 в м. Трускавці Антонів Р.В. та Стасів С.В.

   УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  __ _______    _____ року              №  ____

Про надання дозволу  на виготовлення проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки
по вул. Мазепи, 11 в м. Трускавці
Антонів Р.В. та Стасів С.В.

 Розглянувши заяву Антонів Р.В. та Стасів С.В.,   керуючись   ст.ст. 12, 118,  122,  Земельного кодексу України,  п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, беручи до уваги витяг з рішення Виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 163 від 01.08.1996 року «Про передачу землі у приватну власність в будинковолодіннях», свідоцтво про смерть Антонів В.М. Серія ICГ № 047848 від 30.06.2005 року міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

     1. Дати дозвіл Антонів Володимиру Михайловичу та Стасів Світлані Володимирівні на виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною   площею 0,0362 га по вул. Мазепи,11 для ведення садівництва з подальшою передачею у спільну сумісну власність,  за рахунок земель міської ради не наданих  у власність чи  користування.     

    2. Фізичним особам звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки,  у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

            Міський  голова                                                       А.Кульчинський  

Перейти до вмісту