Про розірвання договору оренди землі з Чучупак Євгенією Семенівною та надання земельної ділянки в користування на умовах ТзОВ «Золота корона хотелс»

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про розірвання договору оренди землі з

Чучупак Євгенією Семенівною  та надання

земельної ділянки вкористування на умовах    

ТзОВ «Золота корона хотелс»

Розглянувши заяви  Чучупак Євгенії Семенівни та ТзОВ «Золота корона

хотелс», керуючись ст.ст.12, 120, 123 Земельного кодексу України, ст.31  Закону  України “Про оренду землі”, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  беручи до уваги  Інформаційну довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна  від  25.11.2016 року,  міська рада

В И Р Ш И Л А:

1.Розірвати,за згодою сторін,зЧучупак Євгенією Семенівною договір оренди   землі від 05.02.2014 року № 97, площею0.1034 гапо вул. І.Мазепи, 2а  в м. Трускавці, кадастровий номер 4611500000:06:001:0014, наданої длябудівництва та обслуговува-ння об’єктів рекреаційного призначення (обслуговування пансіонату), в зв’язку з відчуженням об’єкту нерухомого майна, що розташоване на орендованій земельній ділянці.

2.Надати у користування на умовах оренди терміном на _____років Товариству з обмеженою відповідальністю «Золота корона хотелс»  земельну діля-нку (кадастровий номер – 4611500000:06:001:0014) площею 0.1034 га  по вул. І. Мазе-пи,2а  в  м.  Трускавець, для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного  призначення (обслуговування пансіонату), за рахунок земель, що перебували в корис-туванні на умовах оренди в Чучупак Євгенії Семенівни, категорія земель – землі рекреаційного призначення. 

3. Юридичній особі, якій  передано земельну ділянку згідно цього рішення, використовувати її за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельних ділянках (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України, заборонено споруджувати об’єкти в межах червоних ліній вулиць.                                                                    

4. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористування міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.                                                                            

     5. Юридичній особі,  якій надано земельнуі ділянку, звернутися в Державну

реєстраційну службу, або в центр надання адміністративних послуг, щодо державної реєстрації права на отриману у  користування  на умовах оренди земельну ділянку.6. Чучупак Євгенії Семенівні  укласти з орендодавцем угоду про припинення  договору оренди землі та припинити  реєстрацію права оренди землі.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  Міський  голова                                                       А.Кульчинський