Про поновлення договору оренди землі ПП «Експрес-зв’язок»

     УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про поновлення  договору оренди землі

ПП «Експрес-звязок»

Розглянувши заяву ПП «Експрес-зв’язок»,  керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

           1. Поновити Приватному підприємству «Експрес-звязок»,  договір оренди землі, площею 0,0964 га  на пл. В. Чорновола,5 (з внесеними змінами), для обслуго-говування магазину, кадастровий номер земельної ділянки 4611500000:08:001:0025,  терміном на 10 років.

       2. ПП «Експрес-зв’язок»   використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

               3. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

            4. ПП «Експрес-звязок» зареєструвати  право  оренди  в  Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно.

            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та землекористування (голова комісії А.Стародуб).

          

  Міський  голова                                                       А.Кульчинський