Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про затвердження Програми щодо забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та оперативного доступу до джерел інформації, на 2017 рік.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від                            2017 року                      №

                                                                                                                                                     

Про затвердження Програми щодо

забезпечення захисту населення від

злочинних і протиправних проявів

та оперативного доступу до джерел

інформації, на 2017 рік.

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму щодо забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та оперативного доступу до джерел інформації, на 2017 рік згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (О.Карпин).

Міський    голова                                                                А.Кульчинський

                                                                                               Додаток

до рішення сесії Трускавецької міської ради

від ______________ 2017 року

№_________________

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗЛОЧИННИХ  І ПРОТИПРАВНИХ ПРОЯВІВ ТА ОПЕРАТИВНОГО ДОСТУПУ ДО ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ,

НА 2017 РІК

 1. Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма

         На виконання Закону України «Про Національну поліцію» в м. Трускавці функціонують групи реагування патрульної поліції –  орган, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку та здійснює контроль за дотриманням водіями правил дорожнього руху. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань, здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні та адміністративні правопорушення.

         А тому виходячи із вищенаведеного і створюється цільова програма яка направлена всебічне, повне дослідження причин і умов, які сприяють учиненню порушень, підвищення ефективності організації роботи працівників поліції.        Фінансова допомога з міського бюджету дасть змогу досягти поставленої мети.

         Законодавчими підставами для виконання програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.26, п.22, ст.38, п.2), Закон України «Про Національну поліцію».

2. Мета програми

Мета програми – забезпечення захисту населення від злочинних та протиправних проявів, покращення стану публічної безпеки і порядку та профілактики злочинності в м. Трускавці на 2017 рік.

3. Відповідальний виконавець програми

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. Завдання і результативні показники програми

Основні завдання програми:

         забезпечення публічної безпеки і порядку;

         охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства;

         протидія злочинності.

         Завдання програми передбачає забезпечення підрозділів поліції автомобільними блокіраторами коліс, комп’ютером, принтером та монітором для відеоспостереження за вуличною мережею м. Трускавця (телевізор).

         Результати реалізації програми:

         належне забезпечення охорони громадського порядку в місті.

 1. Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету               в сумі 49,0 тис. грн.

6. Координація і контроль за виконанням програми.

Координацію і контроль за виконанням програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

Додаток 1

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Міська цільова програма щодо забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та оперативного доступу до джерел інформації, на 2017 рік.

                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми ГУНП у Львівській області___________
 1. Дата, номер документа про затвердження програми __________________
 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради___
 1. Співрозробники програми  ГУНП у Львівській області________________
 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Учасники програми_____________________________________________
 1. Термін реалізації програми  2017 рік_______________________________
 1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)_________
 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис. грн., всього   49,0_______________________________

у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету  49,0___________________________
 2. Коштів інших джерел (вказати)_______________________________

Міський голова                          Кульчинський А.Б               _______________

                                                                  (П.І.Б.)                                         (підпис)

 

 

Начальник Трускавецького

ВП ГУНП у Львівській обл.

підполковник поліції                    Собко Б.А                            _______________

                                                                 (П.І.Б.)                                          (підпис)

Тел.: (247) 69004

Додаток 2

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

 Міська цільова програма щодо забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та оперативного      доступу до джерел інформації, на 2017 рік.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2017  рік

20 __ рік

20 __ рік

20 __ рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

49,0

   

49,0

у тому числі

     

міський бюджет

49,0

   

49,0

кошти небюджетних джерел**

     

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Міський голова                                                         Кульчинський А.Б                                                          _______________

                                                                                               (П. І. Б.)                                                                              (підпис)

 

Начальник Трускавецького ВП
ГУНП у Львівській області

підполковник поліції                                                     Собко Б.А.                                                                   ______________

                                                                                                  (П. І. Б.)                                                                           (підпис)

тел.: (247) 69004

Додаток 3

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова програма щодо забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та оперативного доступу до джерел інформації, на 2017 рік.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

20 17 рік***

1.

Забезпечення оперативного доступу до джерел інформації та подання  її якісно і швидко.

Недопущення правопорушень водіями ПДР.

1. Придбання комп’ютера

затрат (тис.грн.)

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

Міський бюджет

12,4

Належне забезпечення публічної безпеки та порядку в м. Трускавці.

продукту (шт)

1

ефективності

12,4

якості

2. Придбання принтера

затрат (тис.грн.)

9,6

продукту (шт)

2

ефективності

4,8

якості

3. Придбання монітору для відеоспостереження за вуличною мережею м. Трускавця (телевізор)

затрат (тис.грн.)

15,0

продукту (шт)

1

ефективності

15,0

якості

4. Придбання блокіраторів коліс автомобільних

затрат (тис.грн.)

12,0

продукту (шт)

6

ефективності

2,0

якості

Усього на етап або на програму:

49,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Міський голова                                                         Кульчинський А.Б                                                          _______________

                                                                                               (П. І. Б.)                                                                              (підпис)

Начальник Трускавецького ВП
ГУНП у Львівській області

підполковник поліції                                                     Собко Б.А.                                                                   ______________

                                                                                                  (П. І. Б.)                                                                           (підпис)

тел.: (247) 69004

 

Додаток 4

  

 Затверджено

               Міський голова

_______ Кульчинський А.Б.

«__» __________ 20__ року

 

Повна назва Програми

Міська цільова програма щодо забезпечення захисту населення від злочинних і протиправних проявів та оперативного доступу

до джерел інформації, на 2017 рік.

Погоджено

   Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ О.Р.Карпин

«__»__________ 20___ року

 

Погоджено

Голова комісії  (повна назва)  Трускавецької міської ради, до компетенції якого належить програма

________________ ___________

«__» __________ 20____ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

____________ О.О.Ткаченко

«__» __________ 20____ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

________________М.М.Федоричак

«__» _________ 20____ року

МП

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

_________________ М.Р.Заверюха

«__» __________ 20____ року

 

Начальник Трускавецького ВП ГУНП у Львівській області

підполковник поліції

____________________Б.А.Собко

«__» __________ 20__ року

МП

         м. Трускавець
                                                                         20
17 рік

 

 

 

 

Перейти до вмісту