Про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки по вул. Стебницька,72а площею 0,0046 га в користування на умовах оренди Стасишин З.О.

                                         УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про затвердження документації із землеустрою

та надання земельної ділянки

по вул. Стебницька,72а площею 0,0046 га

в користування на умовах орендиСтасишин З.О.

Розглянувши заяви Стасишин Зенона Омеляновича, беручи до уваги п.14 рішення міської ради № 206 від 24.10.2007 року «Про вилучення та надання земельних ділянок», технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), керуючись ст.ст. 12, 123, 124, Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Затвердити технічну документацію із  землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), кадастровий номер – 4611500000:08:001:0082,  площею 0,0046 га по вул. Стебницька,72а Стасишин Зенону Омеляновичу.

1.1. Надати Стасишин Зенону Омеляновичу   у користування  на  умовах орен-ди земельну ділянку (кадастровий номер-4611500000:08:001:0082),  площею 0,0046 га по вул. Стебницька,72а ,  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (обслуговування магазину), терміном на _____ років, за рахунок земель що перебувають у користуванні на умовах оренди у Стасишин Зенона Омеляновича, категорія земель –землі житлової та громадської забудови.

2. Стасишин З.О.   передану згідно цього  рішення   земельну ділянку в оренду використовувати  за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці  (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.                                                                                                                                                 

3. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористування  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.                                                           

4. Управлiнню  Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області забезпечити архiвне зберiгання документації із землеустрою.

5. Стасишин З.О. вчинити дії щодо  державної реєстрації права користування земельною ділянкою.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).         

Міський голова                                                      А.Кульчинський