Про поновлення договору оренди землі по вул. Мазепи Даньків В.І.

УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про поновлення  договору оренди землі

по вул. Мазепи Даньків В.І.

Розглянувши заяву Даньків Владислава Івановича,  керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Поновити Даньків Владиславу Івановичу   договір оренди землі кадастровий номер 4611500000:06:003:0047, площею 0,0240 га по вул. Мазепи,  для будівництва та обслуговування  будівель торгівлі (будівництво та обслуговування магазину),  категорія земель – землі житлової та громадської забудови, терміном до 22.01.20___ року.

       2. Даньків В.І.  використовувати земельну ділянку  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультивацiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

      3. При проведенні розрахунку орендної плати  за землю керуватись рішенням Трускавецької міської ради  №166 віл 19.05.2016року.

4. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

          5.  Даньків В.І. зареєструвати  право  оренди  в  Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно.

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

Міський голова                                                      А.Кульчинський