Про поновлення договору оренди землі по вул. Помірецькій Нагірській Г.С. та Рибачук Л.Й.

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про поновленнядоговоруоренди землі

по вул. Помірецькій  Нагірській Г.С. та

Рибачук Л.Й.

Розглянувши заяву Рибачук Любов Йосипівни та Нагірської Галини Степанівни,  керуючись ст. 33 Закону України “Про оренду землі”,   ст.ст.12, 93  Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Поновити  Нагірській Галині Степанівні та Рибачук Любов Йосипівні  договір оренди землі кадастровий номер 4611500000:11:009:0016, площею 0,2 га по вул. Помірецькій. для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфрастру-ктури та закладів громадського харчування (будівництво та обслуговування  готелю курортного типу, категорія земель – землі житлової та громадської забудови, терміном до 31.12.___ року.

       2. Нагірській Г.С.та Рибачук Л.Й.  використовувати земельну ділянку  за цільовим призначенням, допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту iнженерних мереж загального призначення при наявностi таких на земельній ділянці (органiзацiї, якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повну рекультива-цiю територiї). Дотримуватися вимог Земельного кодексу України.

      3.При проведенні розрахунку орендної плати  за землю керуватись рішенням Трускавецької міської ради  №166 віл 19.05.2016року.

          4. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористу-вання  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

          5. Нагірській Г.С. та Рибачук Л.Й. зареєструвати  право  оренди  в  Державному  реєстрі речових прав на нерухоме майно.

          6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

Міський голова                                                      А.Кульчинський