Про погодження технічної документації із землеустрою, надання земельних ділянок в користування на умовах оренди та розірвання договору оренди землі з ТзОВ «Зодіак ЛТД»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про погодження технічної документації із

землеустрою, надання земельних ділянок  в 

користування на умовах оренди та розірвання

  договору оренди землі зТзОВ «Зодіак ЛТД»

Розглянувши заяви ТзОВ «ЗодіакЛТД»,  технічну документацію із  землеустрою щодо поділу земельних ділянок, керуючись ст.ст12, 79-1, 122, 123, 186 Земельного кодексу України, ст. 25 Закону України «Про землеустрій», ст. 32  Закону України «Про оренду землі», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні “,  міська рада

В И Р Ш И Л А :

1. Погодити Товариству з обмеженою відповідальністю «Зодіак ЛТД»технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки (кадастро-вий номер – 4611500000:01:014:0022), площею 0,0765 га по вул. Різняка-Макомацького,22,  для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови ( обслуговування офісних приміщень)    на сім земельних  ділянок:

– площею 0,0352га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0265, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0114га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0266, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0075га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0267, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0071га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0268, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0070га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0269, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0047га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0270, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0036га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0271, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

2. Розірвати,  за згодою сторін, з   Товариством з обмеженою відповідальністю «Зодіак ЛТД»договір оренди землі площею 0,0765 га по вул. Різняка-Макома-цького,22, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), зареєстрований 25.05.2006 року  в  ТвЛрф ДП «ЦДЗК» за  № 040644600065,  кадастровий номер земельної ділянки 4611500000:01:014:0022.

.3.  Надати   Товариству з обмеженою відповідальністю «Зодіак ЛТД»в   користування на умовах оренди  земельні ділянки терміном на _______років:

– площею 0,0352га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0265, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0114га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0266, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0075га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0267, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0071га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0268, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0070га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0269, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0047га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0270, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

– площею 0,0036га по вул. Різняка-Макомацького,22, кадастровий номер 4611500000:01:014:0271, для  будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови (обслуговування офісних приміщень), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

       4. ТзОВ «Зодіак ЛТД»  укласти з міською радою договори оренди землі та зареєструвати право оренди землі в Державному реєстрі речових прав.  

      5. ТзОВ «Зодіак ЛТД» згідно цього рішення земельні ділянки використо-вувати за цiльовим призначенням; допуска-ти відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися   вимог Земельного кодексу України.                                                 

        6. Контроль за сплатою орендної плати покласти на відділ землекористування  міської ради  та  Трускавецьке відділення Дрогобицької ОДПІ.

       7. Управлiнню  Держгеокадастру в Дрогобицькому районі Львівської області забезпечити архiвне зберiгання  документації із землеустрою.

       8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).         

          

            Міський  голова                                                  А.Кульчинський