Про відмову в наданні пільги по земельному податку за земельні ділянки , що перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання в місті Трускавці

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про відмову в наданні  пільги по

земельному податку  за земельні

ділянки , що перебувають в постійному

 користуванні суб’єктів господарювання

в місті Трускавці

Розглянувши  колективне звернення ПП ТзОВ «Аква – Еко», ТзОВ «Гал-Гурт»,ТзОВ «Терен Дизайн сервіс». тзОВ ГКК «Карпати»,  керуючись   ст.ст.12, 92  Земельного кодексу України, Податковим кодексом України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Відмовити в наданні пільги  по земельному податку за земельні ділянки , що перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання у розмірі 50%  від ставки ,затвердженої рішенням Трускавецької міської ради від 30.01.2015 р. №789 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Трускавця».
  2. Пропонуємо суб’єктам господарювання, які в супереч вимогам ст.92 Земельного кодексу України  мають в користуванні  земельні ділянки на праві постійного користування.  переоформити право постійного користування земельними ділянкам на право користування земельними ділянками на умовах оренди .

      3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з        

              питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії  

             А.Стародуб).

          

Міський голова                                                      А.Кульчинський