Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення Стародуб О.А.

                                        УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про затвердження  проекту

землеустрою щодо відведення

земельної ділянкизі зміною цільового

призначення Стародуб О.А.

      

            Розглянувши заяву Стародуб Ольги Анатоліївни, проект  землеустрою щодо відведення  земельної ділянки зі зміною цільового призначення, беручи до уваги   рішення Трускавецької міської ради № 201 від 26.05.2016 року, керуючись ст.ст. 12, 20, 123 Земельного кодексу України,  п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

1.Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянкизі зміною цільового призначення (кадастровий номер – 4611500000:06:002:0001) площею 0,1032гапо вул. І. Мазепи,5  Стародуб Ользі Анатоліївні.  

1.1.ЗмінитиСтародуб Ользі Анатоліївні цільове призначення земельної ділянки (кадастровий  номер – 4611500000:06:002:0001) площею0.1032 га по            вул. І. Мазепи,5 з«будівництва та обслуговування житлового будинку, госпо-дарських будівель і споруд»на« будівництво та обслуговування  багатоквар-тирного житлового будинку», категорія земель – землі житлової та громадської забудови, за рахунок земель, що перебувають у власності Стародуб О.А.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).  

       

           Міський голова                                                       А.Кульчинський