Про скасування рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 247 від 11.09.2012 року “Про затвердження Порядку організації і проведення на території м. Трускавець недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                 СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ )

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

        Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про скасування рішення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради № 247 від 11.09.2012 року

“Про затвердження Порядку організації і проведення

на території м. Трускавець недержавних масових

громадських заходів політичного, культурно-просвітницького,

спортивного, видовищного характеру”

 

Керуючись статтею 39 Конституції України, пункту 15 частини 1 статті 26  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” на підставі звернення представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 02.02.2017 року № 18-234/1, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Скасувати рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 247 від 11.09.2012 року ” Про затвердження Порядку організації і проведення на території м. Трускавець недержавних масових громадських заходів політичного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного характеру”, як таке, що суперечить Конституції України та чинному законодавству України.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Трускавецької міської ради О. Петранич.

 

   Міський голова                                                                                       А. Кульчинський