Про відмову в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по вул. І.Франка –У.Кравченко- Антонича в м. Трускавці .

                                        УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про  відмову в наданні  дозволу  на виготовлення

проекту землеустрою щодо відведення

земельної ділянки по вул. І.Франка –У.Кравченко-

Антонича в м. Трускавці .         

Розглянувши заяву Канаєва Юрія Івановича, керуючись Постановою Кабінету Міністрів УРСР №548 від 09.11.1981року «Про межі округів та  зон санітарної охорони курортів Трускавець у  Львівській області   та Євпаторії у Кримській області», Законом України «Про курорти», містобудівною документацією «Корегування Генерального плану міста – курорту Трускавець» затвердженою рішенням Трускавецької міської ради №233 від 21.12.2011року,.ст. 12,48,118  Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Відмовити  Канаєву Юрію Івановичу   в наданні дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площею 0.1000га по вул.І.Франка – У.Кравченко – Антонича  для будівництва та обслуговування житлового будинку ,господарських будівель і споруд   в зв’язку з невідповідністю місця розташування земельної ділянки  вимогам законів,  земельна ділянка вказана на графічному матеріалі , наданому заявником, знаходиться в межах І – зони санітарної охорони мінеральних джерел .

    2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський