Про надання дозволу на виготовлення Проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж парку –памятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Курортний парк» у м.Трускавець

                                        УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання дозволу на виготовлення

Проекту землеустрою щодо організації

і встановлення  меж  парку –памятки

садово – паркового мистецтва місцевого

значення «Курортний парк» у м.Трускавець

Керуючись рішенням Львівської обласної ради №406 від 21 березня 2017 року «Про внесення змін у рішення виконавчого комітету Львівської обласної ради народних депутатів від 09.10.1984 року №495 «Про мережу територій і об’єктів природно – заповідного фонду області», ст. 47 Закону України “Про землеустрій”,   ст.ст.12,   Земельного кодексу України,  ст.. 7 Закону України «Про природно-заповідний фонд України» ,п. 37 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Дати дозвіл Виконавчому комітету Трускавецької міської ради   на виготовлення п роекту землеустрою щодо організації і встановлення  меж  парку –пам ятки садово – паркового мистецтва місцевого значення «Курортний парк» у м.Трускавець  площею 54.46га.

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

          

Міський голова                                                      А.Кульчинський