УКРАЇНА
ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
Львівської області
В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т
Р І Ш Е Н Н Я
Від ___ ___________ 2017 року    № ____                                                                    

Про внесення змін у бюджетні призначення управління житлово-комунального господарства і будівництва  Трускавецької міської ради на 2017 рік

 
            Відповідно до рішення Львівської обласної ради від 03 липня 2012 року № 546 «Про затвердження програми «Питна вода» на 2012-2020 роки у Львівській області», та затвердженого Переліку проектів, фінансування яких у 2017 році здійснюється з обласного бюджету в рамках реалізації програми “Питна вода” на 2012-2020 роки, враховуючи звернення управління житлово-комунального господарства і будівництва та керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет Трускавецької міської ради
В И Р І Ш И В:
  1. Внести зміни у бюджетні призначення управління житлово-комунального господарства і будівництва згідно додатку.
  2. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни до розпису бюджету м. Трускавця на 2017 рік.
  3. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва міської ради (С.Максимич) забезпечити цільове та в повному обсязі використання бюджетних коштів.
Міський голова                                                             А.Кульчинський
 
 
 
                                                                                                                      Додаток
                                                                                                                     до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                    від ___________  2017 року № ____
Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2017 рік
                                                                                                         

                                                                                                                    грн

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Найменування головного розпорядника/

назва  бюджетної програми

Видатки спеціального фонду

Всього

Видатки споживання

з них

Видатки розвитку

з них

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

бюджет розвитку

40

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

0,00

0,00

4016310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

-340000,00

-340000,00

-340000,00

4018300

Субвенція іншим бюджетам на виконання інвестиційних проектів

340000,00

340000,00

340000,00

 

 
Керуюча справами                                                                О.Петранич