Про надання дозволу на виготовлення проекту відведення земельної ділянки Бориславському О.Г.

                                                                                                                  УКРАЇНА                                             

                                                                                                 ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                          Львівської області

                                                      (_________________________СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                            Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про надання  дозволу  на виготовлення

проекту відведення земельної ділянки

Бориславському О.Г.      

Розглянувши заяву  Бориславського Ореста Гнатовича, право власності на   житловий будинок по вул. Стебницькій,9А/1, керуючись ст.ст.12, 118,123 Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

                                                                                                          В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Дати дозвіл  Бориславському Оресту Гнатовичу  на виготовлення проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки  орієнтовною площею 0.0080га по вул.Стебницькій,9А/1 в м.Трускавці для обслуговування  житлового будинку з подальшим наданням у користування на умовах оренди, за рахунок земель міської ради не наданих у власність та користування. Категорія земель – землі житлової та громадської забудови.
  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

  

 

                                                                         Міський голова                                                        А.Кульчинський