Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради №45 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової програми підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення» на 2015-2017 роки».

                                                                                                                            Україна

                                                                                                           ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                      Львівської області 

                                                                                 (__________ СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                                            Р І Ш Е Н Н Я

 

від                                       2017  року                               №

м. Трускавець

                 

Про внесення змін та доповнень в рішення

 міської ради №45 від  24.12.2015 року «Про

 затвердження міської цільової програми

 підтримки комунального підприємства «Редакція

міського радіомовлення» на 2015-2017 роки».

        Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання пункту 6 статті 91 Бюджетного Кодексу України з метою підтримки місцевих засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери в м. Трускавець, міська рада

                                                                                                        В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

      1.Внести зміни і доповнення в міську цільову програму підтримки комунального підприємства « Редакція міського радіомовлення на 2015-2017 роки» затверджену рішенням міської ради №45 від 24.12.2015 року та з врахуванням внесених змін  рішенням міської ради №127 від 05.04.2016 року,  а саме:

 1.1 Пункт 5 додатку 1 «Обсяги та джерела фінансування, терміни виконання             завдань,заходів» збільшити загальний обсяг фінансування на 2017 рік, на 57,3 тис. грн., в тому числі фінансування загального  фонду на 8,2 тис. грн., та фінансування спеціального фонду-49,1 тис. грн., згідно додатку 1.

 1.2Внести зміни  до ресурсного забезпечення міської цільової програми на 2017 рік  згідно   додатку 2.

1.3 Внести зміни у перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми на 2017 рік та затвердити згідно додатку 3.   

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації ( С.  Грабовський).

 

                                                                  Міський голова                                                               Кульчинський А.Б.

додатки