Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про встановлення і затвердження меж зони санітарної охорони водозабору ділянки “Воротище-1” (свердловина №27-К) ТОВ “ГКК “Карпати” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів) м.Трускавець Львівської області

                                                                                                                      УКРАЇНА

                                                                                                    ТРУСКАВЕЦЬКА  МІСЬКА  РАДА

                                                                                                              Львівської  області

                                                                         (____________  СЕСІЯ  СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                        Р І Ш Е Н Н Я

Від  «___»_________   2017р.              № ___

        

Про встановлення і затвердження меж зони

санітарної охорони водозабору ділянки

“Воротище-1” (свердловина №27-К)

ТОВ “ГКК “Карпати” Трускавецького родовища

мінеральних лікувальних підземних вод

(розсолів) м.Трускавець Львівської області

 

      З метою запобігання забруднених мінеральних лікувальних підземних вод ділянки “Воротище-1” Трускавецького родовища, що використовується в лікувальній практиці при зовнішньому застосуванні, керуючись вимогами ст.15 Закону України “Про охорону навколишнього середовища”, ст.93 Водного Кодексу України, ГСТУ 42.10-02-96 “Води мінеральні лікувальні. Технічні умови”, постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998р. №2024 “Про правовий режим зон санітарної охорони водних об”єктів” та БНіП 2.04.02-84 “Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди”, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в Україні”,   міська рада

                                                                                                              В И Р І Ш И Л А:

  1. Затвердити зони санітарної охорони водозабору ділянки “Воротище-1” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів) (свердловина №27-К) “ГКК “Карпати” у складі двох поясів згідно додатку №2.
  1. 2. Затвердити перелік експлуатаційних гідротехнічних споруд, що відносяться до зони суворого режиму згідно додатку №3.
  1. Затвердити заходи по збереженню якості та попередженню забруднення мінеральних лікувальних підземних вод ділянки “Воротище-1” (свердловина №27-К) “ГКК “Карпати” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів) м.Трускавець Львівської області”, згідно додатку №4.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань  землекористування, містобудування та благоустрою (Стародуб А.Г.).

                                                                         Міський голова                                                              А.Кульчинський

                                                                                                                                                                                        Додаток №2

                                                                                                                                                                       до рішення ____-ої сесії міської ради

                                                                                                                                                                             №____від __________2017р.

ЗОНА САНІТАРНОЇ ОХОРОНИ (ЗСО) ВОДОЗАБОРУ “ГКК “КАРПАТИ”

ДІЛЯНКИ “ВОРОТИЩЕ-1” (СВ. №27-К) ТРУСКАВЕЦЬКОГО РОДОВИЩА МІНЕРАЛЬНИХ ЛІКУВАЛЬНИХ ПІДЗЕМНИХ ВОД (РОЗСОЛІВ)

            1.Зоною суворого режиму (перший пояс ЗСО) вважати територію радіусом 30м. навколо каптажу свердловини №27-К ділянки “Воротище-1” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів) (п.12 БНІП 2.02.02.-84), насосну станцію та два резервуари прісних підземних вод загальним об”ємом 2000 м3, водопровідну мережу підприємства.

  1. Для водозабору ТОВ “ГКК “Карпати” затвердити розроблені межі 2-го поясу зони санітарної охорони в таких межах:

а) Границя другого поясу ЗСО

            Другий пояс ЗСО водозабору ділянки “Воротище-1” (свердловина №27-К) Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів) в плані представляє собою багатокутник, який витягнутий на північний схід, за напрямком потоку підземних вод.

            Другий пояс зони санітарної охорони водозабору, що обмежений багатокутником з граничними кутовими точками, що мають географічні координати: точка 1-49016’15” ПнШ, 23031’05” СхД; точка 2 — 49016’18” ПнШ, 23031’12” СхД; точка 3 — 49016’16” ПнШ, 23031’13” СхД; точка 4 – 49016’15” ПнШ, 23031’11” СхД; точка 5 – 49016’13” ПнШ, 23031’09” СхД; точка 6 – 49016’15” ПнШ, 23031’06” СхД. (графічний додаток 3).

            Площа другого поясу ЗСО — 0,010448 км2 (1,0448 га), загальний периметр становить — 454 м.

            Територіально, другий пояс ЗСО ділянки “Воротище-1” обмежений земельною ділянкою, що належить ТОВ “ГКК “Карпати” є вільною від забудов і господарської діяльності по всьому периметру огороджений металевим парканом і з південно-східної сторони обмежений річкою Воротище.

б) Границя третього поясу ЗСО

            Межі третього поясу ЗСО для виділяються для площі живлення і служать виключно для захисту водозабору від хімічного забруднення.

            Ділянка “Воротище-1” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних вод розташована в межах округу і зон санітарної охорони курорту Трускавець, межі і режим в якій затвердженні Постановою Ради Міністрів УРСР №548 від 9 листопада 1981р., де виконуються відповідні санітарно-захисні заходи.

            В зв”язку з цим, третій пояс зони санітарної охорони не визначається.

                                                                Секретар міської ради                                              Н.Пономаренко

                                                                                                                                                                                      Додаток №3

                                                                                                                                                            до рішення сесії Трускавецької міської ради

                                                                                                                                                                      №_______ від ___________2017р.

                                                                                                           ПЕРЕЛІК

експлуатаційних гідротехнічних споруд, що відносяться до першого поясу (суворого режиму) зони санітарної охорони водозабору ділянки “Воротище-1” ТОВ “ГКК “Карпати” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних вод  (розсолів)

 

п/п

Назва водопунктів

Розмір площі

Належність земель, на яких розташовані об”єкти

1.

Каптажна споруда свердловини №27-К

в

радіусі

30 м

ТОВ “ГКК “Карпати”

2.

Насосна станція із збірними резервуарами (прісних вод)

ТОВ “ГКК “Карпати”

3.

Водопровід від свердловини до водолікарні

10м

ТОВ “ГКК “Карпати”

           

                                                Секретар міської ради                                              Н.Пономаренко

                                                                                                                                                                                   Додаток №4

                                                                                                                                                             до рішення сесії Трускавецької міської ради

                                                                                                                                                                      №_______ від ___________2017р.

Заходи в межах зони санітарної охорони по збереженню якості та попередженню забруднення мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів) водозабору ділянки “Воротище-1” ТОВ “ГКК “Карпати”

  1. Встановити, що в межах зони суворого режиму забороняється:

            – проведення будівельних робіт, які не пов”язані з потребами водозабору;

            – утримання та випас худоби;

            – використання території під огороди з застосуванням органічних мінеральних добрив та отрутохімікатів.

  1. Визначити межі першого поясу ЗСО, територію спланувати, облаштувати водовідвідні канави та підтримувати в належному санітарно-технічному стані свердловину та інших споруди у відповідності з вимогами БНІП 2.04.02-84 і розробленими рекомендаціями.
  2. Встановити, що в межах другого поясу зони санітарної охорони забороняється:

            – будівництво об”єктів і споруд, не пов”язаних з водозабором;

            – проведення гірничих та інших видів робіт не пов”язаних з безпосереднім упорядкуванням території;

            – забруднення території сміттям, гноєм, відходами промислового виробництва та іншими відходами;

            – розміщення складів паливно-мастильних матеріалів, пестицидів та мінеральних добрив, накопичувачів, шламосховищ та інших об”єктів, що можуть створювати загрозу хімічного забруднення джерела водопостачання;

            – розміщення кладовищ, скотомогильників, полів асенізації, наземних полів фільтрації, гноєсховищ, силосних траншей, тваринницьких і птахівничих підприємств та інших сільськогосподарських об”єктів, які створюють небезпеку мікробного забруднення джерел водопостачання;

            – зберігання і застосування мінеральних добрив та пестицидів;

            – закачування відпрацьованих (зворотних) вод у підземні горизонти, підземне складування твердих відходів та розробка надр землі.

  1. В межах третього поясу ЗСО заборонити:

            Ділянка “Воротище-1” Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних  вод розташована в межах округу і зон санітарної охорони курорту Трускавець, межі і режим в якій затвердженні Постановою Ради Міністрів УРСР №548 від 9 листопада 1981р., де виконуються відповідні санітарно-захисні заходи.

                                                                    Секретар міської ради                                                   Н.Пономаренко

Перейти до вмісту