Про внесення змін та доповнень в рішення міської ради № 45 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової програми підтримки комунального підприємства «Редакція міського радіомовлення»на 2015-2017 роки»

проект

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(__________ СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від   ____________    2017  року                               №

Про внесення змін та доповнень в рішення
 міської ради №45 від  24.12.2015 року «Про
 затвердження міської цільової програми
 підтримки комунального підприємства «Редакція
міського радіомовлення»на 2015-2017 роки».

        Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» на виконання пункту 6 статті 91 Бюджетного Кодексу України з метою підтримки місцевих засобів масової інформації, розвитку інформаційної сфери в м. Трускавець, міська рада

        В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

      1.Внести зміни і доповнення в міську цільову програму підтримки комунального підприємства « Редакція міського радіомовлення на 2015-2017 роки» затверджену рішенням міської ради № 45 від 24.12.2015 року та з врахуванням внесених змін  рішенням міської ради № 127 від 05.04.2016 року,  а саме:

      1.1 Пункт 5 додатку 1 «Обсяги та джерела фінансування, терміни виконання  завдань,заходів» збільшити загальний обсяг фінансування на 2017 рік, на 81,8 тис. грн., в тому числі фінансування загального фонду на 32,7 тис. грн., та фінансування спеціального фонду-49,1 тис. грн., згідно додатку 1.

      1.2 Внести зміни  до ресурсного забезпечення міської цільової програми на 2017 рік  згідно  додатку 2.

     1.3 Внести зміни у перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми на 2017 рік та затвердити в новій редакції згідно додатку 3.   

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування та зв’язку з засобами масової інформації (С.Грабовський).

                 Міський голова                                                                         А.Кульчинський 

          Додаток № 1.

          Додаток № 2.

          Додаток № 3.

          Додаток № 4.