Про надання пільги по земельному податку за земельні ділянки, що перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання в місті Трускавці

                                                                                    ПРОЕКТ

                                              УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про   надання  пільги по
земельному податку  за земельні
ділянки , що перебувають в постійному
 користуванні суб’єктів господарювання
в місті Трускавці

            Розглянувши  колективне звернення ПП ТзОВ «Аква – Еко»,  тзОВ ГКК «Карпати»,ПрАТ «Трускавецькурорт»  керуючись вимогами Податкового кодексу України, п.34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Надати пільги  по  сплаті земельного  податку за земельні ділянки , що перебувають в постійному користуванні суб’єктів господарювання у розмірі 50%  від ставки, затвердженої рішенням Трускавецької міської ради від 30.01.2015 р. №789 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території м. Трускавця».
  2.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії  А.Стародуб).     

Міський голова                                                                      А.Кульчинський