Про затвердження проекту землеустрою та надання земельної ділянки по вул.Б.Хмельницького, 5А, площею 0,0090 га у власність Касперському Р.М.

                                                                                    ПРОЕКТ

                                                УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

Про затвердження проекту землеустрою
та надання земельної ділянки
по вул. Б. Хмельницького, 5А, площею 0,0090 га
у власність Касперському Р.М.

            Розглянувши заяви асперського Романа Михайловича, проект землеуспрою щодо відведення земельної ділянки,  керуючись ст.ст. 12, 116, 118, 186 Земельного кодексу України, п. 34 ст.26 Закону України  “Про місцеве самоврядування  в  Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

  1. Затвердити проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки,  кадастровий номер – 4611500000:06:001:0040, площею0,0090га по вул.Хмельницького, 5А Касперському Роману Михайловичу.
1.1. Надати Касперському Роману Михайловичу у власність земельну ділянку (кадастровий номер – 4611500000:06:001:0040), площею 0,0090га по вул.Б.Хмельницького, 5А  для  ведення садівництва,  за рахунок земель міської ради не наданих у власність чи користування., категорія земель –землі сільськогосподарського призначення..
  1. Касперському Р.М.  передану згідно цього  рішення   земельну ділянку   використовувати  за цiльовим призначенням; допускати відповідні служби для обслуговування чи ремонту інженерних мереж загального призначення, при наявності таких на земельній ділянці  (організації , якi виконують ремонтнi роботи, зобов’язанi провести повне відновлення територiї); дотримуватися вимог Земельного кодексу України.                                                                                                                        
  2. Касперському Р.М. звернутись  в центр надання адміністративних послуг щодо державної реєстрації права власності на земельну ділянку.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою(А.Стародуб).         

Міський голова                                                                                А.Кульчинський