УКРАЇНА                                             

                                                                                                          ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                        Львівської області

                                                           (                                        СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                                                           Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від                                 20 17 р.              №

 

Про погодження надання

гірничого відводу

ТОВ « Готельно-курортний комплекс

«Карпати»

Відповідно до п.22 ч.1 ст.43 Закону України  «Про місцеве самоврядування», керуючись Кодексом України про надра, Постановою Кабінету Міністрів України №59 від 27 січня 1995 року «Про порядок затвердження Положення про надання гірничого відводу», розглянувши клопотання  ТОВ « Готельно-курортний комплекс «Карпати» від 26 липня 2017 року № 44  щодо погодження надання гірничного відводу  на ділянку «Воротище-1» Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (св. №27-к) в м. Трускавець Львівської області  з метою видобування мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів), придатних в лікувальній практиці при зовнішньому застосуванні (у розведеннях , міська рада

                                                                                                                           В  И  Р  I  Ш  И  Л  А:

  1. Надати погодження щодо гірничого відводу ТОВ « Готельно-курортний комплекс «Карпати» на ділянку «Воротище-1» Трускавецького родовища мінеральних лікувальних підземних вод (св. №27-к) в м. Трускавець Львівської області  з метою видобування мінеральних лікувальних підземних вод (розсолів), придатних в лікувальній практиці при зовнішньому застосуванні (у розведеннях).
  2.    Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (А.Стародуб).

          

           

                                                                                        Міський голова                                                     А.Кульчинський