Рішення виконавчого комітету № 130 від 13.05.2016р. “Про затвердження результатів конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м.Трускавця”

 

                               УКРАЇНА                                               

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  13  травня  2016 року                       № 130

 

Про затвердження результатів конкурсу
з надання послуг з вивезення побутових
відходів на території м.Трускавця

Відповідно до п. 6 ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи», керуючись постановами  Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р. № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів», рішення Трускавецької міської ради від 10.03.2016 року №118 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця», з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами  в місті Трускавці,  міська рада  

В И Р І Ш И Л А:

              1. Затвердити рішення конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця, а саме:  визнати ТзОВ «ДВ–ЕКОСВІТ» виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця.

            2. Укласти договір про надання послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця з надавачем послуг ТзОВ «ДВ–ЕКОСВІТ», згідно з додатком № 1.

            3. ТзОВ «ДВ–ЕКОСВІТ» в десятиденний термін подати на розгляд та затвердження Трускавецькій міській раді інвестиційну програму розвитку з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Трускавець на 2016-2021 роки.

            4. Після затвердження інвестиційної програми розвитку з надання послуг із збирання та перевезення побутових відходів на території міста Трускавець на 2016-2021 роки, ТзОВ «ДВ–ЕКОСВІТ» подати на затвердження виконавчому комітету Трускавецької міської ради тарифи на послуги з вивезення побутових відходів, які надаються населенню, бюджетними установами та іншими споживачам.

            5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  О.Балицького.

Міський голова                                                                           А.Кульчинський

                                                          

          Додаток № 1

до рішення виконкому

від 13.05.2016р.  № 130

Договір

на надання послуги з вивезення побутових відходів в м.Трускавець

 

м.Трускавець                                                                      “___”__________ 2016р.

          Трускавецька міська рада в особі міського голови Кульчинського Андрія Богдановича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (надалі іменується – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВ-ЕКОСВІТ» в особі директора Деміча Сергія Миколайовича, що діє на підставі Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВ-ЕКОСВІТ», зареєстрованого від 06.11.2012р. за №14151020000028393 затвердженого загальними зборами учасників (надалі іменується – Виконавець), з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від «04» травня 2016 року № 4,  рішення Трускавецької міської ради від «10» березня 2016 року №118 «Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця» та рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради від «___» ___________2016 року  № ____« Про затвердження результатів конкурсу з надання послуг з вивезення побутових відходів на території м. Трускавця» уклали цей договір про нижченаведене.

1.Предмет та мета договору

       1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території міста Трускавець, а Замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором (далі – послуги).

      2. Характеристика території: вся територія м. Трускавець площею 820 га.

      3. Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів

Назва об’єкта утворення побутових відходів Показник
Багатоквартирні житлові будинки із них:                                159
5-ти поверхових 53
будинки з п’ятьма і більше поверхами 106
кількість та місцезнаходження будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;  житлово-будівельні кооперативи                              

43 – ОСББ

кількість мешканців багатоквартирних будинків                     17890
місцезнаходження будинків                              Будинки розміщені на  всій території міста
Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центральним опаленням –  33 ;

центральним водопостачанням – 159;

центральним

водовідведенням – 159

центральним

газопостачанням – 157

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи

зберігаються у вигрібних ямах

0

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів       

Кількість контейнерних майданчиків  – 44;

Кількість контейнерів – 132.

Житлові будинки                                                  
Одноквартирні житлові будинки:                                  1060
загальна кількість будинків                            1060
кількість мешканців таких будинків                     2460
місцезнаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)       

Розташовані на всій території міста. Більша частина будинків обладнанні центральним водопостачанням, а водовідведенням та центральним опаленням не обладнана.

 Центральним газопостачанням обладнано 95% будинків.

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах                         

Кількість контейнерів встановлених на вулицях приватного сектору – 0

Контейнери перебувають на балансі комунального підприємства.

характеристика під’їзних шляхів                       

26,1 км. з твердим покриттям

Підприємства, установи та організації:                           
Лікарні 1
Поліклініки 1

Заклади освіти, культури:

 –     школи

 –     дитячі дошкільні заклади

 –     Народний дім

         Музеї

         ДЮСШ

         Інші заклади освіти

         Бібліотеки

3

5

1

2

1

3

4

Вокзали 2
Підприємства торгівлі:  
Магазини 202
Заклади  побутового обслуговування 82
Підприємства громадського харчування 82
Банки 18
Промислові підприємства 5
Ринки 4
Готелі 31
Санаторії 23
Пансіонати 7
Вілли 17

4. Права та обов’язки сторін

     4.1. Замовник має право:

     4.1.1. Вимагати від Виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 95, ст. 3138), умов цього Договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії.

       4.1.2. Одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються Виконавцем на території, визначеній цим Договором.

       4.1.3. Вимагати від Виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів.

       4.1.4. У разі безпідставного припинення Виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого Виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим Договором.

        4.2. Замовник зобов’язується:

       4.2.1. Погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений Виконавцем відповідно до встановлених вимог.

       4.2.2. Прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих Виконавцем.

       4.2.3. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в установленому порядку.

       4.2.4. Забезпечувати Виконавця інформацією стосовно дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи.

       4.2.5. Розглядати звернення Виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та Виконання умов цього договору.

       4.2.6. Здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів Виконавцем.

      4.2.7. Брати участь у врегулюванні спірних питань, пов’язаних із зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) Виконавця.

       4.3. Виконавець має право:

      4.3.1. Подавати Замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.3.2. Розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження Замовнику.

      4.3.3. Повідомляти Замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов’язаний з виконанням договору.

      4.3.4. Надавати Замовнику пропозиції щодо затвердження або зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

       4.4. Виконавець зобов’язується:

      4.4.1. Укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим Договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеного у додатку 1 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.4.2. Надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, Правил благоустрою м. Трускавця, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого Замовником графіка надання послуг.

      4.4.3 Розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із Замовником, про що інформувати фізичних та юридичних осіб, встановити на контейнерних майданчиках графіки вивозу побутових відходів.

      4.4.4.Надавати послуги з вивезення побутових, великогабаритних та ремонтних відходів, згідно з графіком.

      4.4.5. Перевозити побутові відходи на сміттєзвалище, яке знаходиться на вул. Братів Лисиків,8 в місті Борислав та належить ТзОВ «КОМ-ЕКО-Борислав 2010».

       4.4.6. Утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані та забезпечити неможливість витоку рідини з спецтранспорту що перевозить побутові відходи.

       4.4.7. Забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух.

       4.4.8. Здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням Замовника у разі проведення публічних заходів.

       4.4.9. Допускати представників Виконавця до відповідних об’єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію.

      4.4.10 Подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.4.11. У строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення Замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення Виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це Замовника.

      4.4.12. Утримувати в належному технічному та санітарному стані майданчики та контейнери для збирання побутових відходів.

     

5. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

      5.1. У випадку недотримання графіку вивезення побутових відходів, Виконавець в поточному місяці проводить перерахунок розміру плати на надані послуги для фізичних та юридичних осіб, за кожен день порушеного графіку, на підставі акту складеного інспекцією з питань благоустрою Трускавецької міської ради.

      5.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

6. Розв’язання спорів

      6.1. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

 

7. Форс-мажорні обставини

     7.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

 

8. Строк дії цього договору

    8.1. Договір укладено терміном на п’ять років. Договір набирає чинності з дня введення в дію тарифів заверджених виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

 

9. Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

    9.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.

    9.2. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від Договору Замовника, яка допускається у разі систематичного порушення Виконавцем його умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами контролю, проведеного Замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю) у присутності представника Виконавця.

        Одностороння відмова Замовника від договору допускається у разі вчинення Виконавцем таких порушень:

– недотримання графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

– невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

– залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної вини правил дорожнього руху протягом року;

– незабезпечення Виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

    9.3. Дія договору припиняється у разі, коли:

– закінчився строк, на який його укладено;

– виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

      Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством України.

10. Прикінцеві положення

    10.1.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

    10.2. Цей Договір складений українською мовою, у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігається по одному примірнику в кожної зі Сторін.

    10.3. Усі додатки до цього договору підписується сторонами і є його невідємною частиною.

 

11. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

             Замовник:                                                             Виконавець:

Трускавецька міська рада

Код ЄДРПОУ 04055914

82200, Львівська обл., м. Трускавець,

вул. Бориславська,2

р/р35415001023905

в ГУДКСУ у Львівській області,

МФО 825014

Міський голова _____ А. Б. Кульчинський

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВ – ЕКОСВІТ»

Код ЄДРПОУ 38457239

79035, Львівська обл.,м. Львів,

вул. Пасічна,127 (фактична та юридична адреса)

р/р 2600303436021, ЦФ ПАТ «КредоБанк»,

м. Львів, МФО 325365

 (032)2442171

№ свідоцтва 200112418

Інд.Податк.№ 384572313508

Директор __________ С. М. Деміч

               М.П.                                                                            М.П.

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *