Рішення виконавчого комітету № 15 від 17.01.2017р. “Про затвердження протоколу конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засоб

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й     К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  17  січня  2017  року                  №  15
Про затвердження протоколу  конкурсного комітету  з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавці


            Відповідно до ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.266 Податкового кодексу України, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009р. № 1342, беручи до уваги протокол засідання конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавці  від 29 листопада 2016 року , виконавчий комітет

                                                                В И Р І Ш И В :

            1. Затвердити протокол конкурсного комітету з надання суб’єктам  підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавці від  29 листопада 2016 року, що додається.

            2. Визначити переможцем конкурсу на право обслуговування майданчиків для платного паркування автотранспорту у м.Трускавці по вул.Стебницька (біля РАГСу, 120м2), вул.Стебницька (біля маг.«Барвінок», 36м2), вул.Воробкевича (біля маг.«Колібріс», 24м2), вул.Крушельницької (район залізничного вокзалу, 24м2), комунальне підприємство «Трускавецьтепло» .

            3. Укласти договір про організацію та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавці по вул.Стебницька (біля РАГСу), вул.Стебницька (біля маг.«Барвінок»), вул.Воробкевича (біля магазину «Колібріс»), вул.Крушельницької (район залізничного вокзалу) терміном на 1 рік з комунальним підприємством «Трускавецьтепло».  

            4. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю Трускавецької міської ради організувати висвітлення даного розпорядження в засобах масової інформації.

             5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Балицького О.М.

                                                 Міський  голова                                                                    А.Б. Кульчинський

                                         

                                                                                                                                                    Додаток 

                                                                                                                               до рішення виконавчого комітету

                                                                                                                               № 15 від 17.01.2017р.

 

ПРОТОКОЛ

засідання  комісії з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці

29 листопада  2016 року                                                                         м. Трускавець

Підстава:

        1.Рішення Трускавецької міської ради № 294 від 15 вересня 2016 року «Про затвердження Положення про проведення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці».

Присутні:

Заступник голови конкурсного комітету:
Максимич Сергій Васильович – начальник  управління житлово-комунального господарства і будівництва
секретар конкурсного комітету:
Сегер О.Я. – начальник управління комунальної власності
члени конкурсного комітету:
Савченко О.Г. – завідувач юридичним відділом
Корж Р.Д. – заступник гачальника Дрогобицької ОДПІ Львівської області, начальник Трускавецького відділення
Лобос О.К.- заступник начальника управління житлово-комунального господарства і будівництва
Заверюха М.Р..– завідувач відділу планування та інвестицій управління розвитку міста
Мицько М.І.- голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва, інженерних комунікацій та екології
Плахтій О.П.- начальник управління містобудування, архітектури та землекористування

Порядок денний:

            1. Розгляд пропозицій учасника конкурсу щодо відбору суб’єкта підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці

            2. Визначення результатів конкурсу

Слухали:

            Лобос О.К. доповів конкурсному комітету наступне:

 –  подано оголошення в газету «Голос Ради»   про умови та дату проведення конкурсу суб’єкта підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавці.

           Сегер О.Я. доповіла конкурсному комітету про наступне:

– про реєстрацію учасника конкурсу суб’єкта підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці. Зокрема, подані  документи і   зареєстрований  учасником конкурсу:

    Представники Комунального підприємства «Трускавецьтело» на засіданні комісії були відсутні.

            Конкурс проводиться у відповідності до вимог Положення про проведення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці.

            Конкурсним комітетом розкрито конверт та розглянуто подані  документи:

– на земельну ділянку, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м,Трускавці по вул.Стебницька (біля магазину Барвінок), 36м2, кількість одиниць  паркування три поступила заява комунального підприємства «Трускавецьтепло» та наступні документи:

              1. Лист № 603/11 від 24.11.2016 року
              2. Пропозиція розміру вартості послуг з утримання майданчиків для
                  паркування
              3. Пропозиція щодо обладнання майданчиків для паркування
              4. Інвестиційні пропозиції

– на земельну ділянку, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м,Трускавці по вул. Стебницька (біля РАГСу), 120 кв.м., кількість одиниць  паркування – десять  поступила заява комунального підприємства «Трускавецьтепло» та наступні документи:

              1. Лист № 603/11 від 24.11.2016 року
              2. Пропозиція розміру вартості послуг з утримання майданчиків для
                  паркування
              3. Пропозиція щодо обладнання майданчиків для паркування
              4. Інвестиційні пропозиції

– на земельну ділянку, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м,Трускавці по вул. Воробкевича (біля магазину «Колібріс»), 24 кв.м., кількість одиниць  паркування дві поступила заява комунального підприємства «Трускавецьтепло» та наступні документи:

            1. Лист № 603/11 від 24.11.2016 року
            2. Пропозиція розміру вартості послуг з утримання майданчиків для
                паркування
            3. Пропозиція щодо обладнання майданчиків для паркування
            4. Інвестиційні пропозиції

– на земельну ділянку, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м,Трускавці по вул. Крушельницької (район залізничного вокзалу), 24 кв.м., кількість одиниць  паркування дві поступила заява комунального підприємства «Трускавецьтепло» та наступні документи:

            1. Лист № 603/11 від 24.11.2016 року
            2. Пропозиція розміру вартості послуг з утримання майданчиків для
                паркування
            3. Пропозиція щодо обладнання майданчиків для паркування
            4. Інвестиційні пропозиції

         До вищезазначених КП «Трускавецьтепло» подало  перелік наступних документів:

– Завірену копію свідоцтва про державну реєстрацію
– Витяг з ЄДРПОУ
– Завірену копію статуту
– Завірену копію Розпорядження № 93-р від 29.02.2016 року
– Завірену копію контракту від 02.03.2016 року
– Довідка № 2822/10/17-00 від 24.11.2016 року
– Пропозиції щодо обладнання майданчиків для паркування технічними пристроями та інформаційними системами.

                При розгляді пропозицій комітет звернув увагу на досвід роботи Комунального підприємства «Трускавецьтепло» з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів. Підприємство забезпечене матеріально-технічною базою для здійснення відповідної діяльності.

В результаті предметного обговорення заступником конкурсного комітету запропоновано визначити Комунальне підприємство «Трускавецьтепло» переможцем конкурсу на одержання права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для паркування транспортних засобів у м. Трускавці з урахуванням пропозицій щодо облаштування майданчиків для паркування та інвестиційних пропозицій за адресами:

  – по вул.Стебницька (біля магазину «Барвінок»), 36 кв.м., три місця паркування
  – по вул.Стебницька (біля РАГСу), 120 кв.м.,десять  місць паркування
  – по вул.Воробкевича (біля маг. «Колібріс»), 24 кв.м., два місця паркування
  – по вул.Крушельницької(р-н зал. вокзалу), 24 кв.м., два місця паркування.

      Тариф на використання одного місця  на паркувальному майданчику протягом 1 години становить  3 (три) грн. з ПДВ.

Вирішили (одноголосно):

Комунальне підприємство «Трускавецьтепло»  визначити суб’єктом підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для паркування транспортних засобів у м. Трускавці з урахуванням пропозицій щодо облаштування майданчиків для паркування та інвестиційних пропозицій за адресами:

  – по вул.Стебницька (біля магазину «Барвінок»), 36 кв.м., три місця паркування
  – по вул.Стебницька (біля РАГСу), 120 кв.м.,десять  місць паркування
  – по вул.Воробкевича (біля маг. «Колібріс»), 24 кв.м., два місця паркування
  – по вул.Крушельницької(р-н зал. вокзалу), 24 кв.м., два місця паркування.

 Тариф на використання одного місця  на паркувальному майданчику протягом 1 години становить  3 (три) грн. з ПДВ.

Доручити заступнику голови конкурсного комітету подати даний протокол на затвердження виконавчого комітету.                                       

      Максимич С.В.      підпис

      Сегер О.Я.              підпис

                                 Керуюча справами                                                                    О.Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *