Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 21 від 17.01.2017р. “Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул.Бойківська, 20”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  17  січня  2017 року         №  21        

Про надання дозволу на розроблення
детального плану території по
вул.Бойківська, 20        

 Керуючись ст.8, 19, п.3 ст.10 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів  містобудівної документації на місцевому рівні» та розглянувши звернення ТзОВ “Готельно-курортного комплексу “Карпати” № 676 від 30.12.2016р., виконавчий комітет міської ради

В  И  Р  І  Ш  И  В :

1.  Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови земельної ділянки по зміні виду цільового призначення земельної ділянки по вул.Бойківська, 20, що знаходиться у власності ТзОВ “Готельно-курортного комплексу “Карпати”.

2. Визначити Трускавецьку міську раду замовником вище вказаного детального плану території.

3. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території визначити землекористувача,  Трускавецьку міську раду та зацікавлених інвесторів.

4. Землекористувачу виконати інженерно-геодезичні вишукування території земельної ділянки необхідної для виготовлення “Містобудівної документації”  в М 1:500.

5. Землекористувачу після розроблення «Містобудівної документації», для врахування громадських інтересів, звернутися до виконавчого комітету Трускавецької міської ради з клопотанням про проведення громадських слухань.

6. Погодити детальний план території з розробником генерального плану міста-курорту Трускавця — Державним підприємством “Державний інститут проектування міст “Містопроект”.

            7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  О.Балицького.

               Міський голова                                                               А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту