Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 213 від 30.11.2017р. “Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту населення в 2017 році”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  30  листопада  2017  року     213                                                                    

Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету на програми соціального захисту населення в 2017 році


            Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації  від 27.11.2017 року № 1159/0/5-17 «Про розподіл субвенції з державного бюджету між місцевими бюджетами»  виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Зменшити обсяг доходів і видатків загального фонду бюджету м.Трускавця на 2017 рік за рахунок субвенції з державного бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу на суму 2148800,00 (два мільйони сто сорок вісім тисяч вісімсот) гривень.
  2. Внести зміни у розмір бюджетних призначень управління праці та соціального захисту населення згідно додатку 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2017 рік.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради Н.Пономаренко.

Міський голова                                                             А.Кульчинський

                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                Додаток 1
                                                                                                                                                          до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                          від  30.11.2017р.    №  213

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2017 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвитку

1500000

 

 

Управління праці та соціального захисту населення міської ради

-2148800,00

-2148800,00

0,00

0,00

0,00

1513041

3041

1040

Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

-26100,00

-26100,00

0,00

0,00

0,00

1513042

3042

1040

Надання допомоги до досягнення дитиною трирічного віку

-75000,00

-75000,00

0,00

0,00

0,00

1513043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

-1253600,00

-1253600,00

0,00

0,00

0,00

1513045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

-263000,00

-263000,00

0,00

0,00

0,00

1513046

3045

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

-11100,00

-11100,00

0,00

0,00

0,00

1513048

3048

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

-140000,00

-140000,00

0,00

0,00

0,00

1513049

3049

1010

Надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

-340000,00

-340000,00

0,00

0,00

0,00

1513080

3080

1010

Надання допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу

-40000,00

-40000,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                      О.Петранич

Залишити відповідь

Перейти до вмісту