Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 276 від 21.12.2018р. “Про зменшення обсягу субвенції на програми соціального захисту населення в 2018 році”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  21  грудня  2018  року     №  276                                                                   

Про зменшення обсягу субвенції на програми соціального захисту населення в 2018 році

           Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації від 20.12.2018 року № 1394/0/5-18 та № 1398/0/5-18 «Про зменшення обсягу субвенції з державного бюджету», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Зменшити обсяг доходів і видатків загального фонду бюджету м.Трускавця на 2018 рік за рахунок субвенції з місцевого бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, на 4173400,00 (чотири мільйони сто сімдесят три тисячі чотириста) гривень.
  2. Внести зміни у розмір бюджетних призначень управління праці та соціального захисту населення згідно додатку 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м. Трускавця на 2018 рік.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Н.Пономаренко

Міський голова                                                                                                      А.Кульчинський

                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       до рішення виконавчого комітету
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            від 21.12.2018р.   № 276

Зміни до розподілу видатків бюджету м.Трускавця на 2018 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

Видатки загального фонду

Видатки всього

З них

Споживання

Оплата праці

Комунальні послуги та енергоносії

Розвит-ку

0800000

 

 

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

-4173400,00

-4173400,00

0,00

0,00

0,00

0813040

3040

Надання допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям

-2899043,00

-2899043,00

0,00

0,00

0,00

0813041

3041

1040

Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами

-40200,00

-40200,00

0,00

0,00

0,00

0813042

3042

1040

Надання допомоги при усиновленні дитини

-6880,00

-6880,00

0,00

0,00

0,00

0813043

3043

1040

Надання допомоги при народженні дитини

-1409620,00

-1409620,00

0,00

0,00

0,00

0813044

3044

1040

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

-53200,00

-53200,00

0,00

0,00

0,00

0813045

3045

1040

Надання допомоги на дітей одиноким матерям

-566500,00

-566500,00

0,00

0,00

0,00

0813046

3046

1040

Надання тимчасової державної допомоги дітям

-25000,00

-25000,00

0,00

0,00

0,00

0813047

3047

1040

Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

-797643,00

797643,00

0,00

0,00

0,00

0813080

3080

Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

-1274357,00

-1274357,00

0,00

0,00

0,00

0813081

3081

1010

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

-958650,00

-958650,00

0,00

0,00

0,00

0813082

3082

1010

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

-168950,00

-168950,00

0,00

0,00

0,00

0813083

3083

1010

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу

-122390,00

-122390,00

0,00

0,00

0,00

0813084

3084

1040

Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

-23900,00

-23900,00

0,00

0,00

0,00

0813085

3085

1010

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку

-467,00

-467,00

0,00

0,00

0,00

Керуюча справами                                                                                                  О.Петранич

Залишити відповідь

Перейти до вмісту