Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 321 від 24.11.2016р. “Про затвердження субвенції з обласного бюджету на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки”

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  24  листопада  2016  року        321                                                                    

Про затвердження субвенції з обласного бюджету на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки


            Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації  від 02.11.2016 року № 836/0/5-16 «Про виділення коштів» виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В:

            1. Збільшити обсяг доходів і видатків спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 2016 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету в сумі 180000,00 (сто вісімдесят тисяч гривень) на реалізацію Регіональної програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2016-2018 роки.

            2. Головним розпорядником коштів субвенції визначити управління комунальної власності Трускавецької міської ради.

            3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м.Трускавця на 2016 рік.

            4. Начальнику управління комунальної власності (О.Сегер) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.

            5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                           А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту