Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 329 від 24.11.2016р. “Про надання дозволу на розроблення детального плану території по вул.Помірецька, 6”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області

В И К О Н А В Ч И Й  К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  24  листопада  2016 року         №  329          

Про надання дозволу на розроблення
детального плану території по
вул.Помірецька, 6          

 Керуючись ст.8, 19, п.3 ст.10 Закону України Про регулювання містобудівної діяльності”, ст.31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. № 555 «Про затвердження Порядку  проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», рішенням Трускавецької міської ради № 240 від 19.07.2016р. “Про визначення поверховості будівель на території садибної забудови міста при розробці детальних планів забудови земельних ділянок” та розглянувши заяву гр.Славітича М.І. від 25.10.2016р., виконавчий комітет міської ради

В  И  Р  І  Ш  И  В :

1.  Дозволити розроблення “Містобудівної документації”, а саме детального плану території забудови земельної ділянки на будівництво 3-х поверхового багатоквартирного житлового будинку з влаштуванням підземного автопаркінгу по вул.Помірецька,6.

2. Визначити Трускавецьку міську раду замовником вище вказаного детального плану території.

3. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану території визначити землекористувача,  Трускавецьку міську раду та зацікавлених інвесторів.

4. Землекористувачу виконати інженерно-геодезичні вишукування території земельної ділянки необхідної для виготовлення “Містобудівної документації”  в М 1:500.

5. Землекористувачу після розроблення «Містобудівної документації», для врахування громадських інтересів, звернутися до виконавчого комітету Трускавецької міської ради з клопотанням про проведення громадських слухань.

6. Погодити детальний план території з розробником генерального плану міста-курорту Трускавця — Державним підприємством “Державний інститут проектування міст “Містопроект”.

            7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

             Міський голова                                                               А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту