Рішення виконавчого комітету № 65 від 27.03.2018р. “Про затвердження Положення про стипендію міського голови”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 27   березня 2018 року          № 65 


Про затвердження Положення
про стипендію міського голови                     

             З метою створення умов для розвитку, підтримки і стимулювання розвитку обдарованої молоді, морального і матеріального заохочення учнів для досягнення високих результатів, враховуючи рішення міської ради від 09.11.2017 № 703 « Про внесення змін до рішення міськ5ої ради № 41 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити Положення про стипендію міського голови у новій редакції згідно з додатком.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Ткаченка О.О.

Міський голова                                                                      А.Кульчинський

Додаток до рішення
виконавчого комітету
№ 65 від 27.03.2018 р.
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію міського голови
  1. Загальні положення
            1.1. Стипендія міського голови (далі – міська стипендія) призначається з метою підтримки обдарованих дітей та молоді, створення умов для інтелектуального і творчого розвитку, спрямована на стимулювання досягнення високих результатів у навчанні, фізичній культурі та спорті, творчих здобутків у галузі мистецтва.
1.2. Призначення стипендії міського голови спрямоване на реалізацію права кожної дитини брати участь у науковому, культурному і творчому, спортивному житті суспільства (ст. 31 Конвенції ООН про права дитини), виховання громадянина України і патріота рідного міста, залучення підростаючого покоління до розкриття свого творчого потенціалу, формування інтелекту, духовності як ефективного засобу соціалізації дітей та підлітків.
           1.3. Стипендія міського голови призначається двічі на рік (терміном з січня по червень та з липня по грудень), а їх кількість може змінюватись в залежності від кількості претендентів та вагомості їх досягнень.
1.4. Стипендія міського голови виплачуються у розмірі, що не перевищує розміру стипендій у вищих навчальних закладах України в таких номінаціях:
– «За успіхи в навчальній діяльності»;
– «За успіхи в галузі мистецтва»;
– «За спортивні досягнення».
1.5. Стипендіальний фонд розподіляється наступним чином: – «За успіхи в навчальній діяльності» – 60% стипендій; – «За успіхи в галузі мистецтва» – 20% стипендій; – «За спортивні досягнення» – 20% стипендій.
Координаційна рада з питань підтримки обдарованих дітей та молоді (далі Координаційна рада) за необхідності, може змінювати відсотки стипендіального фонду.
  1. Порядок призначення і виплати міської стипендії
            2.1. Стипендія міського голови призначається розпорядженням міського голови за поданням Координаційної ради.
            2.2. Координаційна рада визначає кандидатури стипендіатів шляхом таємного рейтингового голосування, беручи до уваги досягнення претендентів та рівень (Міжнародний, Всеукраїнський, обласний, міський) здобутків.
2.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується рішенням виконавчого комітету Трускавецької міської ради..
2.5. Стипендія міського голови призначаються дітям та молоді віком від 10 до 18 років, які проживають у м. Трускавці.
2.6. Основними критеріями відбору претендентів на призначення стипендії міського голови є:
  • у номінації ««За успіхи в навчальній діяльності»:
– І-ІІІ місця у міських, обласних, Всеукраїнських олімпіадах, мовно-літературних конкурсах;
– І-ІІІ місця у міських, обласних, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та змаганнях, турнірах.
  • у номінації «За успіхи в галузі мистецтва»
  • результативність учнівської молоді у міських, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах, фестивалях, виставках, вернісажах, тощо;
  • у номінації «За спортивні досягнення»:
– призові місця учнівської молоді у міських, обласних, Всеукраїнських, Міжнародних спортивних змаганнях.
Усі переможці Міжнародного, Всеукраїнського та обласного рівнів нагороджуються стипендією міського голови першочергово.
2.7. Щорічно до 1 лютого та 1 липня відділами та управліннями міської ради, громадськими організаціями, які проводять роботу з дітьми та молоддю, установами освіти, культури, позашкільними закладами за рекомендацією педагогічних, методичних та художніх рад цих установ подаються Координаційній раді обґрунтовані пропозиції щодо кандидатур на стипендії міського голови.
            2.8. Координаційна рада розглядає подані матеріали. За результатами таємного рейтингового голосування складається протокол, який передається міському голові.
2.9.Стипендіату одночасно може бути призначено не більше як одну стипендію.
2.10. Список стипендіатів затверджується Розпорядженням міського голови.
     2.11. Виплата стипендій міського голови для обдарованих дітей та молоді м. Трускавця проводиться за рахунок коштів міського бюджету.
  1. Порядок вручення стипендії міського голови.
3.1. Вручення стипендії міського голови здійснюється міським головою в урочистій обстановці.
         3.2. Список стипендіатів міського голови щоразу оприлюднюється у засобах масової інформації.

       Керуюча справами                                                                           О. Петранич

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *