Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 65 від 30.03.2017р. “Про погодження проекту Статуту громадського формування з охорони громадського порядку в місті Трускавці «Ватра»”

 УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  30  березня  2017  року             № 65

Про погодження проекту Статуту
громадського формування з охорони громадського порядку в місті Трускавці «Ватра»

            Керуючись ст.5 Закону України «Про участь громадян у охороні громадського порядку та державного кордону» та розглянувши звернення від 20.03.2017р. громадського формування з охорони громадського порядку в місті Трускавці «Ватра», виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

            1. Погодити Статут громадського формування з охорони громадського порядку в місті Трускавці «Ватра» у новій редакції, згідно додатку.

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  О.Ткаченка.

                                Міський голова                                                                        А.Кульчинський

            Додаток

Залишити відповідь

Перейти до вмісту