Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Рішення виконавчого комітету № 92 від 23.05.2017р. “Про затвердження субвенції з обласного бюджету для облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням на 2017 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від  23  травня  2017  року         92                                                                    

Про затвердження субвенції з обласного бюджету для облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням на 2017 рік


            Відповідно до ст.23 Бюджетного кодексу України, на підставі розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 15 травня 2017 року № 372/0/5-17 «Про виділення коштів» виконавчий комітет Трускавецької міської ради:

В И Р І Ш И В:

  1. Збільшити обсяг доходів спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 2017 рік за рахунок субвенції з обласного бюджету для облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням  в сумі 100 000 грн. (сто тисяч гривень).
  2. Головним розпорядником коштів субвенції з обласного бюджету визначити Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради та затвердити бюджетні призначення по об’єктах згідно додатку 1.
  3. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак) внести відповідні зміни у показники бюджету м.Трускавця на 2017 рік.
  4. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва (С.Максимич) забезпечити цільове та в повному обсязі використання коштів субвенції.

Міський голова                                                             А.Кульчинський

                                                                                                                                                                                                                                                                    Додаток 1
                  до рішення виконавчого комітету
                  від  23.05.2017р.  №  92
Розподіл видатків головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2017 рік
(субвенція з обласного бюджету для облаштування спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням)

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів

Код ТПКВКМБ /ТКВКБМС

Код ФКВКБ

Найменування головного розпорядника, відповідального виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою /ТПКВКМБ/

ТКВКБМС

Назва об”єктів відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо

Видатки спеціального фонду

Видатки всього

в тому числі

Споживання

Розвитку

з них

бюджет розвитку

4000000

 

 

Управління житлово-комунального господарства і будівництва

Всього

100000,00

 

100000,00

0,00

4016310

6310

0490

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

Ігровий майданчик КП «Трускавецьжитло» Трускавецької міської ради Львівської області м.Трускавець, вул. Данилишиних,7

50000,00

50000,00

0,00

Ігровий майданчик КП «Трускавецьжитло» Трускавецької міської ради Львівської області, м.Трускавець, вул. Івасюка,1а

50000,00

50000,00

0,00

Разом видатків

100000,00

 

100000,00

0,00

Керуюча справами                                                                                       О.Петранич

Залишити відповідь

Перейти до вмісту