0210150 Організац., інформаційно аналітичне та матеріальн-техн. забезпечення діяльності міської ради

0210170 Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0212110 Певинна медична допомога населенню

0212140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я

0213110 заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту

0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

0213130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері

0213140 Оздоровлення та відпочинок дітей

0215010 Проведення спортивної роботи в регіоні

0215060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту

0217130 Здійснення заходів із землеустрою

0217320 Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення

0217650 Проведення експертної оцінки земельної чи права на неї

0217660 Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комун. власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

0217680 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

0217690 Інша економічна діяльність

0218230 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

0218230 Інші заходи громадського порядку та безпеки

0218410 Фінансова підтримка засобів масової інформації