1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання.

 

Підготовка регуляторного акта зумовлена невідповідністю діючих «Правил благоустрою м. Трускавця», затверджених рішенням Трускавецької міської ради №360 від 30.01.2014р. сучасним стандартам, нормам та вимогам до благоустрою населених пунктів, що призводить до недостатнього рівня міського благоустрою; зокрема, відсутність впорядкованої процедури демонтажу самовільно встановлених малих архітектурних форм (МАФів).

Проблема виникла у зв’язку із застарілістю діючих правил.

Проблема справляє вплив на громадян, жителів та гостей міста Трускавця та державу.

Проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки порядок демонтажу МАФів повинен бути передбачений у нормативно-правовому акті.

2.Визначення цілей державного регулювання.

 

Регуляторний акт спрямований на удосконалення Правил благоустрою   м. Трускавця, здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів з метою приведення благоустрою міста до належного рівня та задоволення потреб територіальної громади у якісному надані комунальних послуг у сфері благоустрою міста.

 1. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей, аргументи щодо переваги обраного способу.

Під час розробки регуляторного акта було розглянуто такі альтернативні способи досягнення зазначених цілей:

1) залишити ситуацію без змін;

Зазначений спосіб не є доцільним, оскільки він не вирішує проблемних питань, що виникають при реалізації діючих вимог «Правил благоустрою м.Трускавця» затверджених рішенням Трускавецької міської ради №634 від 30.01.2014р.

Бальна оцінка ступеня досягнення зазначених цілей — 1 (проблема продовжуватиме існувати)

2) ввести в дію запропонований регуляторний акт.

Зазначений спосіб на даний час є оптимальним для досягнення поставлених цілей, оскільки удосконалить та модернізує існуючі правила благоустрою м. Трускавця.

Бальна оцінка ступеня досягнення зазначених цілей — 4 (проблема більше існувати не буде).

Витрати на реалізацію будь-якого з альтернативних способів досягненні цілі відсутні.

 

 1. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми, і відповідні заходи.

 

Даним регуляторним актом затверджується нова редакція Правил благоустрою м. Трускавця, встановлюється процедура демонтажу самовільно встановлених МАФів.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Початкові витрати на виконання вимог регуляторного акта відсутні, оскільки зміни до Правил благоустрою м. Трускавця стосуватимуться здебільшого вдосконалення вже існуючих норм; для демонтажу самовільно встановлених МАФів у міської ради матеріальні ресурси вже наявні.

 

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

 

Запропоновані зміни дозволять забезпечити досягнення визначених цілей. Перешкод для реалізації норм цього регуляторного акту у разі його прийняття немає.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

 • контроль у сфері міського благоустрою;
 • покращення санітарного стану території міста та навколишнього середовища;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 • виконання зобов’язань суб’єктами у сфері міського благоустрою відповідно до Правил благоустрою м. Трускавець та вимог територіальної громади міста;
 • створення належних умов для запровадження порядку розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Трускавця.

Негативних результатів від прийняття регуляторного акта не очікується. Реалізація акту не потребує додаткових витрат із державного та міського бюджетів.

7.Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

 

Регуляторний акт розроблений відповідно до положень Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про основи містобудування”, “Про регулювання містобудівної діяльності”, “Про дорожній рух”, Кодексів України, інших нормативно-правових актів та нормативних документів, та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Акт набирає чинності після прийняття рішення Трускавецькою міською радою з дня його офіційного опублікування на офіційній інтернет-сторінці Трускавецької міської ради з повідомленням в місцевих засобах масової інформації.

Строк дії пропонується необмежений до внесення змін або скасування.

 

8.Показники результативності регуляторного акта.

 

Показниками результативності проекту є:

 • покрашення стану благоустрою міста та надання якісних комунальних послуг у сфері благоустрою ;
 • контроль у сфері благоустрою;
 • зменшення кількості самовільно встановлених МАФів на території міста Трускавця та підвищення естетичної та туристичної привабливості міста
 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.

Згідно з процедурою, передбаченою чинним законодавством, буде проведено базове відстеження до вступу в дію даного рішення. Повторне відстеження буде проведене через рік після проведення базового відстеження.

Періодичне відстеження результативності – кожних три роки з моменту закінчення заходів з повторного відстеження.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено інспекцією з благоустрою Трускавецької міської ради (поштовий індекс 82200, м. Трускавець, вул.Бориславська,1, тел./факс: (0244) 5-13-83).

 

 

 

Начальник   інспекції з благоустрою                                    Н. Марущак

Перейти до вмісту