Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

№ 395-р. Від 17.10.2018 “Про відрядження збірної команди м. Трускавця на обласні змагання з настільного тенісу у м. Жовква “

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

Від 17.10.2018 р.                                       № 395-р

 

Про відрядження збірної команди

м. Трускавця на обласні змагання

з настільного тенісу у м. Жовква

 

            На підставі Положення про ХХVІІ спортивні Ігри Львівщини 2018 року серед міст і районів та ХІ обласні ігри ветеранів спорту, виконання Комплексної програми розвитку фізичної культури та спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки, пп. 20 п. 4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 1. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту ( п. Р. Коваль ) відрядити збірну команду міста з настільного тенісу у складі 6 чоловік та одного представника команди (додаток № 1) 20 жовтня 2018 р. у м. Жовква для участі в обласних змаганнях за програмою ХХVІІ спортивних Ігор Львівщини та ХІ обласних ігор ветеранів спорту.
 1. Затвердити розрахунок витрат на відрядження збірної команди міста з настільного тенісу у м. Жовква згідно з додатком № 2.
 1. Фінансовому управлінню міської ради ( п. М. Федоричак ) виділити кошти на відрядження збірної команди міста з настільного тенісу, згідно з розрахунком витрат (додаток № 2), за рахунок коштів, передбачених на проведення спортивних заходів відділом у справах сім’ї, молоді та спорту.
 1. Головному бухгалтеру міської ради (п. О. Веретко) забезпечити бухгалтерський облік та звітність про цільове використання коштів.
 1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

В.о.міського голови                                  О. Балицький

                                                                          

                                                                                            ДОДАТОК №1

                                                                             до розпорядження міського голови

                                                                             № 395-р                 від 17.10.2018 р.  

С К Л А Д

 

збірної команди м.Трускавця з настільного тенісу

для участі в обласних змаганнях за програмою

ХХVІІ спортивних Ігор Львівщини та ХІ обласних

ігор ветеранів спорту 20.10.2018 р.

у м. Жовква

 

 

 1. Лисканюк Степан
 2. Піцко Іван
 3. Малєрик Петро
 4. Коколюс Богдан
 5. Коколюс Оксана
 6. Михальчишин Іванна
 7. Коваль Роман Львович – представник команди

      

                 Керуюча справами                                 О. Петранич

                                                                                            ДОДАТОК №2

                                                                             до розпорядження міського голови

                                                                             № 395-р    від 17.10.2018 р.  

Р О З Р А Х У Н О К

 

витрат на відрядження збірної команди м. Трускавця

з настільного тенісу на обласні змагання за програмою

ХХVІІ спортивних Ігор Львівщини та ХІ обласних ігор

ветеранів спорту 20.10.2018 р.

у м. Жовква

1.Харчування: 120 грн. х 7 чол. = 840 грн.

 1. 2. Проїзд: Трускавець-Львів

           63 грн. х 7 чол. = 441 грн.

            

                 Львів-Трускавець

           63 грн. х 7 чол. = 441 грн.

Разом : 1722 (Одна тисяча сімсот двадцять дві) гривні 00 коп.

                  Керуюча справами                                 О. Петранич