445-р. Від 22.11.2018 року “Про поповнення статутного капіталу”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від « 22» листопада 2018 року       445-р

 

Про поповнення статутного капіталу

КП «Парк Курортний».

 

            На виконання рішень Трускавецької міської від 15.11.2018 року №1088 «Про внесення змін до рішення міської ради №36 від 24.12.2015 року «Про затвердження міської цільової Програми з підтримки комунального підприємства «Парк Курорт-

ний» на 2016-2018 роки», від 15.11.2018року №1028 «Про внесення змін до показ-

ників бюджету міста Трускавця на 2018рік керуючись п.23ст.26.пп.20ч.4ст.42 Зако-

ну України «Про місцеве самоврядування в Україні ”та враховуючи звернення КП «Парк Курортний» від 22.11.2018р.№ 219:

1.Фінансовому управлінню (п. Федоричак М.М.) виділити фінансування УЖКГ і Б міської ради з бюджету розвитку в сумі 35000,00грн., як внесок в статутний капітал КП «Парк Курортний»за КПКВК МБ-1217670 КЕКВ-3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;

2.Управлінню ЖКГ і Б міської ради (п. Максимич С.В..) перерахувати кошти в сумі 35000,00грн. КП«Парк Курортний», як внесок в статутний капітал комуналь-

ного підприємства на придбання основних засобів.

3.КП «Парк Курортний » (п.Веретко Н.В. ) використати кошти в сумі 35000,00грн. (Тридцять п’ять тисяч грн.00 копійок) за цільовим призначенням на капітальні

вкладення (придбання основних засобів);

4.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника міського голови Балицького О.М.

   Міський голова                                                                        Кульчинський А.Б.