Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Міський голова
Розпорядження

63-р. Від 20.02.2019 року ” Про затвердження заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ м.Трускавця на 2019 рік.”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

Від 20 лютого 2019 року   № 63-р

Про затвердження заходів щодо

економного та раціонального

використання бюджетних коштів,

оптимізації мережі бюджетних установ

м.Трускавця на 2019 рік.

З метою економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:

  1. Затвердити Заходи щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ м.Трускавця на 2019 рік згідно додатку № 1.
  2. Керівникам бюджетних установ м. Трускавця забезпечити виконання заходів.
  3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                      А.Кульчинський

                                                                                                            

                                                                      

                                                                               

ЗАВІЗУВАЛИ:

Начальник

фінансового управління                                                                     М.Федоричак

                                                                              Додаток №1

                                                                              до розпорядженням міського голови

                                                                              від «20» лютого 2019 року № 63-р

                                                                                     

 

Заходи

щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів, оптимізації мережі бюджетних установ м.Трускавця на 2019 рік

 

№ п/п

Назва заходу

Відповідальні виконавці

1.

Впорядкувати структуру штатної чисельності працівників бюджетних установ у межах затверджених асигнувань на оплату праці

Керівники бюджетних установ

2.

При формування шкільної мережі на 2019-2020 навчальний рік здійснити роботу з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення наповнюваності класів, груп

Начальник відділу освіти, керівники установ освіти

3.

Фактичні видатки на заробітну плату проводити лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах на 2019 рік.

Керівники бюджетних установ

4.

Припинити встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Керівники бюджетних установ

5.

Установлювати та здійснювати нарахування підвищень до посадових окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних доходів, отриманих від провадження господарської діяльності

Керівники бюджетних установ

6.

Розширити джерела фінансування закладів культури шляхом стимулювання позабюджетного фінансування культури (налагодження зв’язків між закладами культури та бізнесом (фандрейзинг)

Начальник відділу культури,

керівники установ культури

7.

Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження та встановити контроль за використанням енергоносіїв та комунальних послуг відповідно до затверджених граничних розмірів, не допускати будь-якої протермінованої заборгованості

Керівники бюджетних установ

8.

Для проведення виставок, ярмарків, симпозіумів, конгресів залучати спонсорські кошти, внески учасників заходів, кошти спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.

Керівники бюджетних установ

9.

Припинити оплату відряджень посадових осіб органів місцевого самоврядування за кордон

Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету

10.

Здійснювати планування видатків, пов’язаних із стимулюванням працівників кожної бюджетної установи, за умови забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, та видатків на проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних установ, що належать до сфери управління відповідного розпорядника бюджетних коштів

Керівники бюджетних установ

11.

Забезпечити здійснення внутрішнього контролю за повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів.

Керівники бюджетних установ

                                                              

                                                  

     Керуюча справами                                                       О.Петранич